„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Kurz Silní rodiče – Silné děti® v Klášterci nad Ohří

  Na konci dubna jsme zahájili kurz Silní rodiče – Silné děti® pro uživatele Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Klášterci nad Ohří. Kurz byl ukončený 3.6.2019 a probíhal v JESLE Klášterec n.O. (budova MŠ Duha), Dlouhá 540, přízemí – pavilon B. Jednotlivá setkání byla realizována především v pondělí a pátek od 16,00 do 17,30 hodin. Hlídání dětí v době konání kurzu bylo zajištěno.

  V rámci 10 setkání jsme se věnovali následujícím tématům: potřeby a práva dětí i rodičů; hodnoty a cíle výchovy; sebepoznání a sebereflexe; pravidla a techniky komunikace; zpětná vazba; city a jejich vyjadřování; role rodiče jako vychovatele; schopnosti řešení problémů. A na požadavek rodičů jsme do kurzu vložili téma Rodiče, děti a internet.

  Složení kurzu bylo opět zajímavé. Kurzu se účastnili, jak matky samoživitelky, tak rodiče, kteří měli už dospělé děti a nyní mají děti ve věku předškolním či školním. Opět musíme všem účastníkům poděkovat za zajímavé postřehy, za podělení se o své zkušenosti s výchovou a o chuť dozvědět se nové informace a možnosti ve výchově dětí.

  Pravé menu