„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Centrum pro mládež
 • Plavecké centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Zahraniční spolupráce
 • RADKA Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Centrum pro mládež Plavecké centrum Vzdělávací centrum Zahraniční spolupráce
  Jiné aktivity RADKA / Logopedická prevence

  Od března 2015 jsme zahájili novou službu pro rodiny s dětmi v oblasti logopedie – LOGOPEDICKOU PREVENCI.

  Rodič každého dítěte, které má problémy se správnou výslovností, může využít službu Logopedické prevence.

  Logopedická prevence probíhá tak, že na první schůzce se uskuteční diagnostika dítěte logopedkou (PhDr. Vlastou Šedou), která určí, s jakými hláskami má dítě problém a na čem je třeba s dítětem pracovat. Této diagnostiky se účastní i „logopedický asistent“.

  Logoped a logopedický asistent společně navrhnou postup práce s dítětem a rodiči. Pokud rodiče souhlasí, pak jim logopedický asistent ukáže cvičení na trénink správného vyslovování daných hlásek. Rodiče by tato cvičení měli s dětmi provádět každý den a poté 1x za 14 dní přijít na konzultaci do RADKY, kde logopedický asistent zhodnotí dosavadní posun a ukáže další cvičení. Délka každého setkání je cca 20 -30 minut; celková délka logopedické prevence vždy závisí individuálně na dítěti (v průměru je to však 2 – 6 měsíců).

  Opětovné zhodnocení situace paní logopedkou je vždy 1x za měsíc.

  Logopedická prevence probíhá v provozovně Radka z. s., Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň.

  První schůzka je zdarma a každá další schůzka je za poplatek 50 Kč pro děti, které navštěvují kroužek LOGOHRÁTKY, pro děti, které nenavštěvují kroužek LOGOHRÁTKY je schůzka za 100 Kč.

  Každý účastník logopedické prevence musí být členem spolku RADKA.

   Aktivity projektu jsou podpořené z dotačního programu Rodina MPSV.

  Pokud máte zájem o tuto službu, kontaktujte paní Lucii Bakalářovou
  email: mcr@radka.info); která Vás zapíše do pořadníku zájemců o logopedickou prevenci a bude Vás kontaktovat ihned, jak to bude možné.

   

   

   

  Lektorky logopedické prevence:

  Pavlínu Horákovou ( email: scr@radka.info)
  1x týdně – středa 14:00 – 16:00 hodin

  Lucie Bakalářová (tel.:739 094 565; email: mcr@radka.info)
  1x týdně – úterý 14:00-16:00 hodin

  Mgr. Lucie Štrbová
  (tel.:739 094 556; email: mcr@kadan.cz)
  1x týdně – čtvrtek 14:00-16:00 hodin

   

  Fotogalerie