„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Centrum pro mládež
 • Plavecké centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Zahraniční spolupráce
 • RADKA Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Centrum pro mládež Plavecké centrum Vzdělávací centrum Zahraniční spolupráce
  Projekty / Podpora – ÚSTECKÝ KRAJ

  Ústecký kraj dlouhodobě podporuje náš spolek v rámci:

  1) Programu na podporu prorodinných aktivit

  projekt Mateřské centrum
  – je zaměřen na provoz mateřského centra a dalších rodinných aktivit spolku
  – z ÚK je podporován částkou cca 40 tisíc Kč ročně – hradí určité procento provozních a osobních nákladů, doplňuje projekt z MPSV Zdravá rodina

  2) Program volný čas

  projekt Chytré hlavy, šikovné ruce a projekt Děti v pohybu
  – je zaměřen na zájmové aktivity dětí – kroužky, akce, plavecké kurzy, tábory
  – z ÚK jsou podpořeny částkou 100 tisíc Kč, doplňují projekt z MŠMT Aktivně v roce 2018

  3) Program podpora mládeže

  projekt Aktivní děti a mládež
  – je zaměřen na volnočasové aktivity starších dětí, rozvoj neformálního vzdělávání – program DofE, dobrovolnictví a workcampy
  – z ÚK je podpořen částkou 66 tisíc Kč