„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Příhraniční spolupráce

  | 27. 10. 2023 | English version follows

  Dnes nás navštívila zahraniční kolegyně z annabergského Alte Brauerei – velmi aktivního mládežnického kulturního centra, které hodláme také v nejbližší době navštívit s naší mládeží a sdílet naše aktivity a projekty.
  Stefanie, jako mladá maminka zase oceňovala naše služby pro rodiny s dětmi a strávili jsme společnou výměnou zkušeností příjemné dopoledne.

  Je to za poslední 2 měsíce druhá návštěva z blízkého zahraničí, což je doufáme příslib budoucí aktivnější spolupráce na kterou se velmi těšíme.

  V září při DOD nám totiž navštívil Thomas z marienbergské Diakonie, Při té příležitosti nakrojil i ochutnal náš sváteční dort, ale především jsme domluvili společný česko-německý víkend pro mládež v Nečtinách, již v listopadu. Budeme referovat.
   
  Velmi nám s navazováním sousedských vztahů pomáhá jednak kolegyně Marta z projektu Rok na hranici a rádi využíváme podpory česko-německého kordinačního centra TANDEM.


  | 27. 10. 2023 | Deutsche Version folgt

  Heute hatten wir Besuch von einer ausländischen Kollegin aus der Alten Brauerei in Annaberg – einem sehr aktiven Jugendkulturzentrum, das wir in naher Zukunft auch mit unserem Jugendzentrum besuchen wollen, um unsere Aktivitäten und Projekte vorzustellen. Stefanie hat als junge Mutter unsere Angebote für Familien mit Kindern genossen und wir hatten einen angenehmen Vormittag voller Erfahrungsaustausch.
   

  Dies ist der zweite Besuch aus einem Nachbarland in den letzten zwei Monaten und hoffentlich ein Versprechen für eine aktivere Zusammenarbeit in der Zukunft, auf die wir uns freuen.

  Im September besuchte uns Thomas von der Diakonie Marienberg zum Tag der offenen Tür und schnitt bei dieser Gelegenheit unseren Festtagskuchen an, vor allem aber vereinbarten wir ein gemeinsames tschechisch-deutsches Jugendwochenende in Nečtiny, das bereits im November stattfinden soll. Wir werden darüber berichten.
   
  Unsere Kollegin Marta vom Projekt Jahr an der Grenze hilft uns sehr bei den nachbarschaftlichen Beziehungen und wir nehmen gerne die Unterstützung des tschechisch-deutschen Koordinierungszentrums TANDEM in Anspruch.
   
      

  Předchozí příspěvěk
  Následující příspěvěk
  Pravé menu