„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu
  | 18. června 2023 |

  4 odvážní – Maky, Lucka, Čeněk a Šimon mají úspěšně za sebou účast na mezinárodní soutěži Klúč od pevnosti Stará Ľubovňa. Ze Slovenska si dovezli domů krásné osmé místo a také skvělý zážitek, na který budou určitě ještě dlouho vzpomínat. Jako každým rokem, i letos byla na soutěži velmi silná konkurence jedenácti týmů, které spolu soupeřily ve dvanácti adrenalinových a vědomostních disciplínách podobných těm, které můžete znát z Pevnosti Boyard. Nechybělo slaňování do temné studnice, šplh po provazovém žebříku, lanový výstup na hradní věž či chůze na chůdách a hod podkovou.

  Mockrát děkujeme týmu za skvělou reprezentaci a těšíme se v příštím roce na vyslání další skupiny!

          

  | 11. června 2023 |

  Skupinka našich členů se přihlásila a vyrazila na letošní European Youth Event – EYE2023. Tato akce se pravidelně koná v Evropském parlamentu ve Štrasburku a také online a tisícům mladých lidí z celé Evropské unie a světa, dává příležitost sdílet a utvářet své představy o budoucnosti Evropy. Pro mladé ve věku 16 až 30 let je to jedinečná možnost jak komunikovat, vzájemně se inspirovat a vyměňovat si názory s odborníky, aktivisty, influencery a osobami s rozhodovací pravomocí přímo v srdci evropské demokracie.

  Pátý ročník akce se konal ve dnech 9. a 10. června a zahrnoval jak osobní, tak hybridní aktivity. Ve světle evropského a globálního kontextu a před evropskými volbami v roce 2024 se část programu zaměřovala na roli demokracie a zapojení mládeže. Po akci budou nápady, očekávání a obavy mladých lidí shromážděny a sepsány v závěrečné zprávě, jež bude předána členům Evropského parlamentu. Někteří účastníci budou moci dále rozvíjet ty nejinspirativnější myšlenky a prezentovat je přímo členům parlamentu během navazujícího slyšení EYE Hearing.

  Děkujeme Šimonovi za parádní foto dokumentaci!

          

  Od začátku letošního roku máme za sebou 27 workshopů mediálního vzdělávání na školách v Ústeckém a Karlovarském kraji. Velice nás těší zájem jak stávajících partnerských škol, kam se pravidelně vracíme, tak škol nových, se kterými jsme v poslední době navázali spolupráci. Nejčastěji poptávanými tématy jsou pro nižší ročníky workshopy ze série Digitální svět, pro ročníky vyšší pak Sociální sítě a internet. 

  Aktivity realizujeme pro školy a veřejnost z Ústeckého a Karlovarského kraje v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  | 17. dubna 2023 |

  Včerejší slunnou neděli jsme využili k EKO procházce! Prošli jsme celý Svatý kopeček, kde jsme společnými silami posbírali všechny odpadky, které jsme po cestě potkali. Zároveň jsme odstranili některé padlé stromy, které nebezpečně překážely na pěšinách. Jako přírodní památka si toto místo naši péči určitě zasloužilo a doufáme, že ostatní svým chováním motivujeme k tomu, aby se do podobných počinů také pustili.

          

  | 15. dubna 2023 |

  V sobotu proběhl první trénink na mezinárodní soutěž Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa. Na letošní 29. ročník budeme vysílat čtveřici odvážných, kteří budou Kadaň na Slovensku reprezentovat již 17. června. Společně s ostatními týmy středoškoláků je na ľubovňanském hradě bude čekat dvanáct disciplín, které prověří jak jejich fyzickou zdatnost, tak bystrost a inteligenci. 

  Ve videu z jednoho z předchozích ročníků se můžete podívat, jak soutěž, kterou neinspirovalo nic jiného než slavná pevnost Boyard, vypadá.

          

  Žádaným tématem workshopů mediálního vzdělávání pro dospělé se staly Dějiny propagandy. Jen za měsíc březen jsme na toto téma uspořádali hned dva workshopy, a sice v Městské knihovně Varnsdorf a v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Tento interaktivní workshop, provádí návštěvníky problematikou manipulace s informacemi, vysvětluje záměry a nástroje propagandy a ukazuje konkrétní případy od minulosti až po současnost. Oblíbenost tématu zajisté plyne i z jeho aktuálnosti zejména v posledních letech, kdy naše společnost čelí celosvětovým výzvám, při nichž je právě manipulace s informacemi často znatelná. 

  Strukturu workshopu nám pomohl vytvořit Mgr. Jiří Vyčichlo, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni, který se v akademické sféře soustředí na mezinárodně politické dějiny. Za spolupráci tímto moc děkujeme.

  Aktivity realizujeme pro školy a veřejnost z Ústeckého a Karlovarského kraje v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  | 30. 3. 2023 | English version follows

  Po roce jsme se rozloučili s našimi dlouhodobými dobrovolnicemi Alex z Francie a Hannou z Ukrajiny. Během své dobrovolnické aktivity v Evropském sboru solidarity toho stihly spoustu zažít, vyzkoušet a naučit se. Své zkušenosti a zážitky s vámi sdílely například prostřednictvím dobrovolnického blogu či našeho zahraničního Instagramu. Kromě působení v organizaci jsme s holkami v uplynulé době navštívili nespočet základních a středních škol po celém Ústeckém kraji, kde jsme mladým žákům a studentům vyprávěli o dobrovolnictví a motivovali je k výjezdu do zahraničí či místním dobrovolným aktivitám. Oběma přejeme do života jen to nejkrásnější a doufáme, že se brzy uvidíme, ať už v Čechách nebo na cestách světem.

              


  After a year we said goodbye to our volunteers Alex from France and Hanna from Ukraine. During their volunteering journey with the European Solidarity Corps they’ve lived, tried and learned a lot. Their experience were shared on volunteers’ blog or via international Insta account. Along with regular activities in our organisation, in those past months we visited many primary and high schools in Ústí district. Girls were talking with the pupils and students about volunteering and motivated them to go abroad or join local volunteering forces. We wish to both of them all the best and beautiful in their lives and hope to see each other soon, either in Czechia or while discovering the world.

  Díky propojení MAS Český sever jsme zavítali s workshopy mediálního vzdělávání až do Varnsdorfu a Rumburka. V krásných prostorách Městské knihovny Varnsdorf jsme přivítali školní skupiny, se kterými jsme se věnovali tématu Digitální svět. Následně jsme se přesunuli do Rumburka, abychom studentům střední školy představili téma Sociální sítě a internet. V podvečer jsme pak, opět v Městské knihovně Varnsdorf, uspořádali ještě interaktivní workshop pro dospělé na téma Dějiny propagandy. 

  Aktivity realizujeme pro školy a veřejnost z Ústeckého a Karlovarského kraje v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  | 15. února 2023 |

  V Klubu 612 probíhají pravidelná setkání členů centra mládeže. Věnujeme se zejména plánování aktivit a budoucím projektům, na kterých společně chceme pracovat. Setkání jsou otevřena všem ve věku 13 – 30 let, pracovníkům s mládeží nebo komukoliv, koho zajímá naše činnost a chtěl by se s námi potkat osobně. 

  Naplánovaná setkání vždy zveřejňujeme v sekci Připravujeme. Klub 612 najdete na adrese Kpt. Jaroše 612 – zadní vchod ZŠ a MŠ Začít spolu. Není potřeba se předem nijak přihlašovat.

          

  | 22. prosince 2022 |

  V termínu 16. – 20. prosince jsme si užili česko-slovenskou výměnu mládeže na zasněžené Hoře Svatého Šebestiána kousek nad Chomutovem. Opět jsme spojili síly s naším slovenským partnerem CVČ Stará Ľubovňa, který k nám vyslal skupinu osmi účastníků se dvěma vedoucími. Ač se nám projekt od samého počátku komplikoval Covidem a museli jsme jeho realizaci několikrát rušit, o to lepší bylo opět konečně moci uspořádat tuto vzdělávací aktivitu. Po celý týden jsme se věnovali tématu Finanční gramotnost, čemuž odpovídal bohatý program plný workshopů a interaktivních her. 

  První den patřil, jako vždy, seznamování a icebrakerům, abychom společně prolomili počáteční nervozitu a navzájem se poznali. Věnovali jsme se také workshopu Bez násilí, který je zaměřen převážně na genderově podmíněné násilí. Společná závěrečná diskuze byla, i přes blízkost obou našich zemí, velice živá a účastníci si mezi sebou nasdíleli velké množství názorů. Proběhlo rozdělení do reflexních skupin, které pak účastníky provázely celým týdnem, ať to byl vyhrazený čas na společné reflexe, či úkoly, které měli každý den jednotlivé skupiny na starost. V závěru se účastníci věnovali sestavení plánu a rozpočtu pro společný výlet, který nás čekal o víkendu.

  V druhém dni ovládl dopoledne kvíz Kahoot, který pro skupinu připravila zahraniční dobrovolnice Alex. Kromě základů z finanční sféry si tak účastníci řádně procvičili i spoustu pojmů z obchodní angličtiny. Následně jsme se věnovali neziskovému sektoru, konkrétně jeho financování. Poutavou prezentaci pro nás měla připravenou vedoucí české skupiny Stáňa Hamáková. Porovnali jsme také neziskové a příspěvkové organizace a situaci obou vysílajících organizací. Odpoledne nás navštívil Mgr. Jiří Vyčichlo, Ph.D., se kterým jsme se měli v plánu věnovat vlivu mezinárodní politiky na ekonomické dění ve světě. Shodou náhod za námi dorazil i se svým kolegou Ing. Viktorem Štajnochem pocházejícím ze Slovenska, a tak byla debata ještě o to více záživnější, neboť jsme z první ruky mohli prodiskutovat situaci z pohledu odborníků z obou zemí. Probrali jsme krizi na Ukrajině a její vliv na oba státy, náboženské rozdíly našich zemí a historický vývoj, který k tomu vedl, politickou situaci obou zemí a naši hosté také rozebrali množství dotazů od samotných účastníků. Není tedy divu, že většina při závěrečné reflexi tohoto dne označila diskuzi za nejpřínosnější část programu.

  Poločas, tedy třetí den programu patřil zmiňovanému společnému výletu. Účastníci se společně dohodli na návštěvě Karlových Varů, kde jsme strávili velice příjemný mrazivý den. V rámci učení se o rozpočtu si skupinka sama zajišťovala výběr a rezervaci potřebných spojů a také spravovala rozpočet stravování. Na celý den pak byly také zadány společné teambuildingové hry a aktivity, které účastníci museli plnit. 

  Na čtvrtý den za námi dorazily kolegyně z organizace RADKA, které pro nás měli připravenou vzdělávací hru C’est la vie – Hra o životě. Vyplňování formulářů, přihlášky ke studiu, nájemní smlouvy, jednání s úřady, pracovní poměry. To vše a ještě mnohem víc si účastníci měli možnost vyzkoušet praxi na stanovištích úřad, vzdělávání, trh práce, bydlení, herna & exekuce a volný čas. Kolegyňky s sebou také přivezly naši zahraniční dobrovolnici Hannu, která pro účastníky připravila arteterapeutický workshop na téma World in future. Při workshopu vznikly úžasné koláže, které plánujeme vystavit v mládežnickém klubu.  Na samotný závěr dne jsme si ještě užili společnou interkulturní večeři.

  Poslední dopoledne jsme se ještě stihli věnovat několika workshopům (reklama a marketing, kryptoměny) a také jsme si představili síť Eurodesk a další, zejména mezinárodní, projekty a aktivity, kterým se mladí účastníci mohou věnovat. Odpoledne nechybělo slavností předání certifikátů YouthPass, které si účastníci během týdne mohli vyplňovat. Velkou část pozornosti jsme soustředili zejména na hodnotící techniky a závěrečnou reflexi. 

  Společný týden s přáteli ze Slovenska nám utekl jako voda, a tak doufáme, že se brzy budeme moci věnovat dalšímu z mládežnických projektů. 

   

          

   

  Pravé menu