„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation

  PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKY – Boj proti domácímu násilí

  Díky finanční podpoře Nade Žena jsme měli možnost v roce 2015 realizovat projekt s názvem „NEBOJ SE OTEVŘÍT“, který nastartoval práci s tématem domácího násilí – zejména na dětech a ženách a nastartoval tak sérii preventivních přednášek, které jsou realizovány i po skončení projektu. Přednášky svým tématem spadají do oblasti pověření k sociálně – právní ochraně dětí (SPOD).

  Hlavním cílem preventivních přednášek je přiblížení problematiky domácího násilí.

  Přednášky jsou realizovány zdarma.

  Pro koho jsou přednášky určeny?

  a) pro děti od 5. do 9. třídy základních škol v Kadani a Klášterci nad Ohří i okolních obcích 

  b) pro širokou veřejnost

  Hlavním nástrojem preventivních přednášek je krátký 20 minutový animovaný film „SINNA MANN“ (Zuřivec), který toto téma domácího násilí znázorňuje. Po každé projekci filmu následuje diskuze o celém tématu diváků s vyškolenými pracovnicemi naší organizace. Je zde především zdůrazněno, co domácím násilím je a co není, jaké jsou druhy násilí, co je to vykázání, jakou roli má v těchto případech Policie ČR a jakou odbor sociálních věcí Městského úřadu (OSPOD) a na koho se v případě potřeby obrátit…. Na konci přednášky mohou posluchači napsat či namalovat vzkaz pro chlapečka Bóje, hlavní postavu animovaného filmu. Ze všech vzkazů je vytvořen velký putovní panel, který je umístěn po dobu 14 dní na základních školách, kde přednášky již proběhly. Poté bude vystaven v organizaci Radka z.s.

  Délka 1 přednášky je zpravidla 45 – 60 minut, v případě rozvinutí diskuze až 90 min.

  Důležitým posláním celého filmu je myšlenka, že pokud se něco takového ve Vašem okolí děje, tak důležité je – někomu se svěřit = nebát se otevřít.

  Celkový problém – Domácí násilí se odehrává doma, tedy „za zavřenými dveřmi“. Přitom domov by měl být místem, kde se všichni cítí bezpečně, měl by pociťovat pohodu a jistotu. Pokud domov není bezpečným místem, je něco špatně. S domácím násilím se může setkat každý, není to jev vyskytující se jen u sociálně slabších rodin, ale dotýká se všech lidí, jakéhokoliv náboženství či postavení. Být obětí domácího násilí je velmi těžké, ale stejně tak těžké je pro dítě být jeho svědkem. Neméně těžké je jistě pro matku zjištění, že její dceři / synovi někdo ubližuje – ještě o to hůř, pokud je to právě její partner (např. sexuální zneužívání). I přesto, že se v ní „pere“ role partnerky a matky, musí se odhodlat a začít tuto situaci řešit – musí chránit své děti.

  Historie přednášek:

  Od začátku října do konce listopadu 2015 jsme uskutečnili celkem 25 přednášek pro žáky třech základních škol v Kadani, jedné základní školy v Klášterci nad Ohří a jedné základní školy v RadonicíchPřednášek se celkem účastnilo 418 žáků. Také proběhla přednáška v Mateřském centru Radka, které se zúčastnilo 8 maminek.

  V roce 2016 se uskutečnilo celkem 15 přednášek na Základních školách v Kadani, Klášterci nad Ohří a ve Vilémově a zúčastnilo se jich celkem 649 dětí a 25 dospělých. Z celkového počtu dětí se 8 z nich projevil zvýšený zájem o toto téma.

  Další školy z okolních obcí projevili o tyto preventivní přednášky pro své žáky velký zájem a chtějí, aby se uskutečnili i v druhém pololetí školního roku 2016/2017.

  V roce 2018 se nekonala žádná přednáška v rámci této aktivity.

   

  Putovní panel k filmu Zuřivec:

  Od února do dubna 2016 byl na školách, kde proběhly přednášky, umístěn informační panel o projektu:

  Jako první byl umístěn na „Kadaňské jedničce“ (1.-12.2.2016),

  po jarních prázdninách putoval do Klášterce nad Ohří, do ZŠ Školní (22.2.-4.3.2016),

  dalším prezentačním místem byla ZŠ Na Podlesí v Kadani (4.3.-18.3.2016),

  a také ZŠ a MŠ při nemocnici v Kadani (18.3.-1.4.2016).

   

  Nabídka přednášek je platná i pro školní rok 2019/2020!

  Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat – scr@radka.info; tel.: 774 946 378.