„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Od začátku letošního roku máme za sebou 27 workshopů mediálního vzdělávání na školách v Ústeckém a Karlovarském kraji. Velice nás těší zájem jak stávajících partnerských škol, kam se pravidelně vracíme, tak škol nových, se kterými jsme v poslední době navázali spolupráci. Nejčastěji poptávanými tématy jsou pro nižší ročníky workshopy ze série Digitální svět, pro ročníky vyšší pak Sociální sítě a internet. 

  Aktivity realizujeme pro školy a veřejnost z Ústeckého a Karlovarského kraje v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  Žádaným tématem workshopů mediálního vzdělávání pro dospělé se staly Dějiny propagandy. Jen za měsíc březen jsme na toto téma uspořádali hned dva workshopy, a sice v Městské knihovně Varnsdorf a v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Tento interaktivní workshop, provádí návštěvníky problematikou manipulace s informacemi, vysvětluje záměry a nástroje propagandy a ukazuje konkrétní případy od minulosti až po současnost. Oblíbenost tématu zajisté plyne i z jeho aktuálnosti zejména v posledních letech, kdy naše společnost čelí celosvětovým výzvám, při nichž je právě manipulace s informacemi často znatelná. 

  Strukturu workshopu nám pomohl vytvořit Mgr. Jiří Vyčichlo, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni, který se v akademické sféře soustředí na mezinárodně politické dějiny. Za spolupráci tímto moc děkujeme.

  Aktivity realizujeme pro školy a veřejnost z Ústeckého a Karlovarského kraje v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  Díky propojení MAS Český sever jsme zavítali s workshopy mediálního vzdělávání až do Varnsdorfu a Rumburka. V krásných prostorách Městské knihovny Varnsdorf jsme přivítali školní skupiny, se kterými jsme se věnovali tématu Digitální svět. Následně jsme se přesunuli do Rumburka, abychom studentům střední školy představili téma Sociální sítě a internet. V podvečer jsme pak, opět v Městské knihovně Varnsdorf, uspořádali ještě interaktivní workshop pro dospělé na téma Dějiny propagandy. 

  Aktivity realizujeme pro školy a veřejnost z Ústeckého a Karlovarského kraje v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  Pravé menu