„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  V březnu nás čeká první aktivita tzv. Dobrovolnických týmů. V organizaci přivítáme mladé bulharské dobrovolníky, kteří se budou spolu s českou skupinkou věnovat naplánovanému programu.

  HLEDÁME ČESKÉ ÚČASTNÍKY! 

            • 5 účastníků mezi 18 – 30 lety
            • s omezenými příležitostmi

  Např. zdravotní či mentální handicap, sociální, ekonomické, kulturní znevýhodnění či jiné (cizinci s trvalým bydlištěm v ČR, osoba s nízkým stupněm vzdělání apod.)

  Podmínky účasti:

            • každodenní aktivní účast po celou dobu programu (8 hod denně)
            • předchozí osobní setkání s koordinátorkou

  Přínos pro účastníky

            • rozvoj manuálních a komunikačních dovedností
            • zvýšení prestiže pro zaměstnavatele
            • rozšíření jazykových dovedností
            • poznání nové kutury, aj.

  Z projektu je hrazené ubytování, strava a kapesné, popř. doprava.

  Pokud máte zájem zapojit se do dobrovolnických týmů pište na email: dcr@radka.info

  Co nás společně čeká:

  7. 3. seznamovací hry, prohlídka města
  8. 3. renovace starého nábytku
  9. 3. keramická dílna
  10. 3. šití a téma Velikonoce
  11. 3. návštěva komunitního centra ve Štětí
  12. 3. volný den
  13. 3. volný den

  14. 3. dekupáž a křišťálová pryskyřice – tvoření
  15. 3. návštěva místních organizací
  16. 3. malujeme a kreslíme
  17. 3. práce na zahradě
  18. 3. příprava prezentace o své zemi
  19. 3. prodejní stánek a komunitní akce
  20. 3. reflexe, zhodnocení, rozloučení

  Pravé menu