„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Čeká nás první aktivita tzv. Dobrovolnických týmů. V organizaci přivítáme mladé dobrovolníky z Čech a zahraničí, kteří se budou společně věnovat naplánovanému programu.

  HLEDÁME ČESKÉ ÚČASTNÍKY! 

            • 5 účastníků mezi 18 – 30 lety
            • s omezenými příležitostmi

  Např. zdravotní či mentální handicap, sociální, ekonomické, kulturní znevýhodnění či jiné (cizinci s trvalým bydlištěm v ČR, osoba s nízkým stupněm vzdělání apod.)

  Podmínky účasti:

            • každodenní aktivní účast po celou dobu programu (6 hod denně)
            • předchozí osobní setkání s koordinátorkou

  Přínos pro účastníky

            • rozvoj manuálních a komunikačních dovedností
            • zvýšení prestiže pro zaměstnavatele
            • rozšíření jazykových dovedností
            • poznání nové kultury, aj.

  Z projektu je hrazené ubytování, strava a kapesné, popř. doprava.

  Pokud máte zájem zapojit se do dobrovolnických týmů pište na email: icr@radka.info.

  Pravé menu