„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Táborový workcamp

  V neděli 7. srpna přijeli do Kadaně 3 mladé ženy z Polska, Ruska a Nizozemí a 2 mladí muži ze Španělska a Japonska, aby se jako zahraniční dobrovolníci podíleli na organizaci dvou po sobě jdoucích táborů pro děti. Fungovali částečně jako táboroví vedoucí, takže každý dětský účastník se denně musel snažit domluvit v anglickém jazyce.
  Hlavním cílem byla především tedy konverzace angličtiny

  pro prolomení jazykových bariér dětí, kteří se s cizím jazykem setkávají většinou pouze ve škole.
  Praktická realizace probíhala při každodenním pestrém programu – sportu, výletu do ZOO, exkurzi v Tescu (děkujeme za pozvání do Klášterce) apod. Děti opravdu byly v angličtině den ode dne smělejší a reagovaly spontánněji a především s radostí samy ze sebe, že se umí domluvit, že rozumí.
  Dobrovolníci mmj. také prezentovali své země a kulturu dětem,  rodičům a měli příležitost se setkat i s další veřejností a blíže se tak seznámit s Čechy i Českem – oceňovali nejen naše krásné město, ale i výlet do Karlových Varů či na zámek Chyše apod.

  Workcamp je obvykle dvoutýdenní letní dobrovolná aktivita mladých lidí z celého světa (většinou vysokoškoláků), kteří mají zájem udělat něco pro druhé a při tom poznat jinou zem, kulturu – účast je zdarma a dobrovolníci si platí cestu do ČR.
  „Jsem velmi šťastná, že můžu být součástí takového nápadu. Mohu děti naučit něco o své zemi i o sobě a mých zájmech. Ony zase mohou na oplátku učit mě,” říká velmi nadšená Ania, která dorazila z Polska, které větší děti trošku rozuměly i v její mateřštině.
  RADKA jako spoluorganizátor (s INEX SDA Praha) zajišťuje program, ubytování a stravování. Žádné místní dotační tituly sice projekt nepodpořily, nicméně přínos této prospěšné aktivity pro rozvoj našich dětí je nesporný a naše neziskovka rozhodně bude pořádat workcamp i v dalším roce.

  Fotogalerie

  Pravé menu