„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Mezinárodní kurz vedení mládeže ve Skotsku

  Na začátku července jsem absolvovala kurz The Leading Edge ve Skotsku, kurz byl zaměřen na schopnost vést lidi v týmech. Organizovala ho organizace Coyote Initiatives a byl hrazen z programu Erasmus+. Účastnilo se ho dvacet lidí z několika zemí Evropy a z Turecka. Jako místo konání kurzu byl zvolen Newbold House, krásné starobylé sídlo,

  kde jsou jak prostory k ubytování, tak i několik místností ke školení a setkávání. Program byl nabitý, pracovali jsme dopoledne, odpoledne a některé dny i večer, ale rozhodně to nebyla nuda, protože jsme často plnili úkoly v týmech a prakticky zkoušeli vše, co jsme se dozvěděli. Pro mě osobně byla nejzajímavější možnost poznat své vlastní silné a slabé stránky a také část, ve které jsme se učili různé zajímavé techniky, jako je metoda šesti klobouků, sociokracie nebo SWOT analýza.

  Ve volném čase jsme navštívili komunitu Findhorn, která zde funguje už déle než padesát pět let a její členové ve své každodenní praxi uplatňují respekt vůči přírodě i vůči sobě navzájem. Také jsme viděli skotské hry, při nichž se spojuje sportovní zápolení se skotskými tradicemi, jako je například nošení kiltů nebo hra na dudy.

  Kurz považuji za velmi přínosný, hodně jsme se naučili a poznali jsme lidi z různých zemí a kultur. Ivana Mertová

  Fotogalerie

  Pravé menu