„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Závěr služby “Pracovní poradenství”

  Služba Pracovního poradenství v rámci projektu „Centrum sociálních služeb Prunéřov – Komplexní program integrace obyvatel Prunéřova a Kadaně do společnosti“ došla ke svému závěru. Pracovní poradenství bylo poskytováno prostřednictvím pracovních poradců v neziskové organizaci Radka o.s. a v Centru sociálních služeb Prunéřov.

   Za uplynulých 21 měsíců (od srpna 2013 do května 2015) jí prošlo celkem75 uživatelů služby (38 žen a 37 můžu) z Kadaně (30 žen a 24 mužů) a Prunéřova (8 žen a 13 mužů). Uživatelé služby vstoupili do projektu na základě dobrovolnosti, nebo na doporučení terénních sociálních pracovnic z vyloučených lokalit. Celkem 66 uživatelů absolvovalo vzdělávací a motivační aktivity, aby získali dovednosti a schopnosti potřebné k uplatnění na trhu práce např. správně sepsat svůj strukturovaný životopis nebo jak se připravit na výběrové řízení a jak samotné výběrové řízení probíhá. Z toho 15 účastníků (5 mužů a 10 žen) prošlo pracovní a bilanční diagnostikou, kde každý z uživatelů získal individuální hodnocení pracovních předpokladů jako např. poznání jeho kladných a záporných vlastností, nebo definování vhodného směru profesního vývoje. V rámci pracovního poradenství také pracovní poradci účastníky motivovali k získání a udržení zaměstnání, řešili pracovně právní vztahy či v rámci pracovní asistence doprovázeli účastníky na pracovní pohovory. Díky snaze pracovních poradkyň i asistentů, kteří aktivně vyhledávali nabídky zaměstnání a oslovovali zaměstnavatele či díky aktivitě samotných účastníků nalezlo celkem 21 osob (9 žen a 12 mužů) vhodné zaměstnání a z toho jich 15 bylo na pracovní pozici déle než 3 měsíce.

  Za spolupráci na projektu děkujeme městu Kadaň, které službu pracovní poradenství zrealizovalo a terénním sociálním pracovnicím ve vyloučených lokalitách, které pomáhali s propagací služby a s depistáží vhodných účastníků.

  Projekt „Šance pro všechny“ se pomalu chýlí ke svému závěru. Za uplynulých 24 měsíců (od března 2013 do března 2015) jím prošlo celkem 67 účastníků (43 žen a 24můžu) z Kadaně a okolních obcí. Všichni měli možnost absolvovat tzv. Vzdělávací blok -který obsahoval Motivační kurz (57 úspěšných absolventů), akreditovaný kurz Základy obsluhy osobního počítače v rozsahu 41 hodin (52 úspěšných absolventů)a dále pak si mohli účastníci zvolit vhodnou rekvalifikaci. Aby nebyli na rozhodování o typu rekvalifikace či o samotném zaměstnání sami, absolvovali tzv. Pracovně bilační diagnostiku, která jim poodhalila či potvrdila jejich silné stránky osobnosti – a to i ve vztahu k vysněné profesi. Celkem 18 účastníků si poté vybralo rekvalifikaci (např. vysokozvih, autoškola nebo svářečský kurz) a i díky tomu pak našli své vysněné zaměstnání.

  Součástí projektu byla i mzdová podpora na pracovní místo, které bude obsazeno účastníkem projektu. Tuto podporu využilo celkem 22 zaměstnavatelů a zaměstnali tak 25 účastníků projektu na různých pracovních pozicích – pomocná kuchařka, uklízečka, údržbář a další.

  Dále pak díky snaze pracovních poradkyň i asistentů či díky aktivitě samotných účastníků bylo zaměstnání dalších 9 osob na pracovních místech bez mzdového příspěvku a 1 účastník si dokonce založil živnostenský list.

  Za spolupráci na projektu děkujeme Úřadu práce České republiky, který byl zejména doporučujícím při výběru účastníků projektu.

  Pravé menu