„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Canisterapie – čtyřnozí chlupáči přináší radost

  V rámci projektu „Canisterapie v DC RADKA“ probíhá v Nemocnici Kadaň, s.r.o. a v Domově pro seniory v Klášterci nad Ohří canisterapie. Projekt a jeho aktivity probíhají za finanční podpory Nadace ČEZ.

  Canisterapieje jednou ze složek animoterapie. Jedná se o terapii pro člověka s pomocí psa.  Pes už jen svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Je to tedy terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví nemocného člověka.  Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou. A v neposlední řadě se pacient nebo klient cítí méně osaměle a snaží se otevřít světu.Účast na canisterapii je zcela dobrovolná a pokud klient nechce návštěvu pejska nebo kočičky, je jeho volba respektována.

  V kadaňské nemocnici canisterapie probíhá na oddělení LDN každý týden ve čtvrtek odpoledne. Pravidelná aktivita se nám daří zajistit díky několika canisterapeutickým týmům, které k nám dojíždí i z širšího okolí. Canisterapeutický tým za asistence koordinátora navštěvuje jednotlivé pokoje s pacienty. Jde o velmi oblíbenou aktivitu v obou zařízeních, klienti se už dopředu vyptávají, kdy pejskové přijdou a těší se na jejich návštěvu.

  Do kláštereckého domova pro seniory kromě pejsků dochází i kočičky, přesněji kocourci Porthos a Eliano, a jedná se o tzv. felinoterapii. Zvířecí návštěvy zde probíhají v intervalu 1x za 14 dní a s klienty se setkáváme ve společenské místnosti. Vždy zde panuje dobrá nálada, krásně si popovídáme a odcházíme nabití pozitivní energií, kterou kolem sebe zvířátka šíří.

  Fotografie z našich návštěv naleznete zde.

   

  Pravé menu