„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Členské shromáždění ADMP

  V úterý 9.10.2018 se uskutečnilo členské shromáždění Asociace dobrovolnických mentoringových programů (ADMP), jejíž je RADKA z.s. členem.

  Účelem spolku je spolčovat dobrovolnické mentoringové programy, všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví, poskytovat služby svým členům, hájit a prosazovat jejich zájmy. Členy asociace jsou dobrovolnické organizace nabízející dobrovolnický program Pět P a několik fyzických členů, tedy osob podporujících činnost asociace.

  Součástí setkání bylo předání stručných informací z jednotlivých středisek (financování, aktuální počet dvojic, atd.) a úkony spojené se samotným členským shromážděním. ADMP se v souvislosti s návrhem koncepce Ministerstva vnitra ČR na rozvoj dobrovolnictví v ČR změnila název spolku na “Národní asociace dobrovolnictví” a doplnila jeho účel. Rozšířil se počet členů výboru, proběhla volba statutárních orgánů a odhlasovala se jednotlivá usnesení.

  Zároveň byla představena závěrečná zpráva k auditům jednotlivých středisek, které probíhaly v období 2017-2018.

  Další setkání setkání členů Národní asociace dobrovolnictví proběhně v únoru 2019.

  Pravé menu