„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Závěrečné setkání projektu “Síla kruhu”

  V rámci projektu „Síla kruhu“ se realizovaly tři aktivity. První aktivita byla Spolupráce s Odborem sociálních věcí Magistrátu v Ústí nad Labem. Uskutečnilo se celkem 5 setkání z plánovaných 6, kdy poslední bylo realizované 5.12.2018.

  Setkání se vždy účastnily 2 pracovnice projektu a průměrně 5 pracovníků za Odbor sociálních věcí. Jednání se konala v prostorách Magistrátu města Ústí nad Labem. Z každého jednání byl vyhotovený zápis.

  Druhá aktivita se týkala Rodinných konferencí. Z plánovaných 6 rodinných konferencí pro 6 rodin se uskutečnila pouze jedna. Této rodinné konference se účastnilo celkem 5 osob za rodinu a její blízké, koordinátor a pracovnice Odboru sociálních věcí. Koordinátor strávil přípravou a samotnou realizací rodinné konference celkem 70 hodin (červen – listopad 2018). Další rodinné konference se neuskutečnily z důvodu nezájmu oslovených rodin.

  Třetí aktivitou bylo vytvoření Sborníku dobré praxe. Administrátorky sepsaly do sborníku veškeré informace o rodinných konferencích obecně, o vlastních zkušenostech s rodinnými konferencemi a zakomponovaly tam informace z dotazníkového šetření od pracovníků Magistrátu v Ústí nad Labem.

  Přínosem projektu je bezesporu zahájení spolupráce s Odborem sociálních věcí Magistrátu Ústí nad Labem. Pracovníky jsme podrobně informovali o samotné metodě a jejím průběhu. Důležitá pro nás byla hlavně zpětná vazba od pracovníků v podobě vyplněných dotazníků, která odrážela jejich názory na užití rodinných konferencí v praxi. Podle pracovnic Odboru sociálních věcí jsou nejvhodnějšími rodinami ty rodiny, kde rodiče vnímají, že musí být sami aktivní, aby se situace dítěte změnila. Rodinná konference dle jejich názoru není vhodná pro rodiny, kde je nutné akutní řešení situace. Ideální časová délka pro přípravu a samotnou realizaci vidí pracovníci do 1 měsíce. Dále uváděly, že rodiny nejsou zvyklé řešit sami své problémy, jelikož sociální systém je nyní nastavený tak, že vždy nabízí několik možností řešení a to bez nutnosti vlastní aktivity rodiny. Rodiny se spoléhají na systém. Pracovníci se zároveň domnívají, že nabídku rodinných konferencí rodinám by mohl činit někdo jiný než Odbor sociálních věcí, protože rodiny, které se dostanou do jejich péče, potřebují většinou akutní řešení své situace. Jako ideálními zadavateli rodinných konferencí by mohly být školy, dětští lékaři, pracovníci neziskových organizací a hlavně sama rodina.

  Pravé menu