„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Zuřivec – opět nabízíme základním školám

  Díky projektu “Neboj se otevřít”, finančně podpořenému Evrospkým sborem solidarity, opět nabízíme základním školám v Kadani a Klášterci nad Ohří prezentaci filmu Zuřivec.

  Hlavním nástrojem preventivních přednášek je krátký 20 minutový animovaný film “SINNA MANN” (Zuřivec), který toto téma domácího násilí znázorňuje. Po každé projekci filmu následuje diskuze o celém tématu diváků s vyškolenými pracovnicemi naší organizace. Je zde především zdůrazněno, co domácím násilím je a co není, jaké jsou druhy násilí, co je to vykázání, jakou roli má v těchto případech Policie ČR a jakou odbor sociálních věcí Městského úřadu (OSPOD) a na koho se v případě potřeby obrátit…. Na konci přednášky mohou posluchači napsat či namalovat vzkaz pro chlapečka Bóje, hlavní postavu animovaného filmu.

  V pátek 22. března 2019 proběhlo školení nových lektorů. Školení vedla PhDr. Eva Klimentová, Ph.D., certifikovaná školitelka pro využití Filmu Zuřivec.  Účastníci získali základní znalosti z oblasti domácího násilí, kompetence k využití filmu Zuřivec k edukačním účelům a k promítání filmu dětem na školách.

  Více informací získáte: Bc. Lucie Dvořáková, DiS., scr@radka.info, tel: 774 946 378

   

  Pravé menu