„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Problematika domácího násilí

  V dubnu se konaly hned dvě zajímavé akce, které se týkaly problematiky domácího násilí.

  Některé z nás zamířily 25.4.2019 do Chebu na konferenci k problematice domácího násilí, kterou pořádalo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje. Na konferenci byla spousta zajímavých přednášek. V dopolední bloku se s námi o své zkušenosti se zavedením zákona na ochranu před domácím násilí podělila prezidentka Bílého kruhu bezpečí paní Mgr. Petra Vitoušová. Druhou přednášející byla temperamentní soudní znalkyně a psycholožka Doc, PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c., která hovořila o tom, že oběť domácího násilí není vždy zjevná a co je jejím úkolem, jako soudní znalkyně v oblasti domácího násilí. V odpoledním bloku hovořili státní zástupce, soudkyně , soudní vykonavatel, právnička, pracovník OSPOD, pracovnice Intervenčního centra a pracovnice Probační a mediační služby.

  “Přednášky nás vedly k zamyšlení nad potřebou změny legislativní úpravy domácího násilí a to například v oblasti poskytnutí finanční pomoci obětem domácího násilí prostřednictvím dávkového systému. Nebo nad větší ochranou dítěte, které je při vykázání násilníka z domu, označeno jako ohroženou osobou. Nicméně při předběžném opatření na prodloužení vykázání se s ním již, jako s ohroženou osobou nepočítá a tedy si násilná osoba dítě může klidně vyzvednout ze školky či školy. Další úprava by byla vhodná třeba v určení časového intervalu, do kdy musí pracovník OSPOD navštívit rodinu, u které došlo k vykázání násilné osoby a v rodině jsou děti. Zamýšlím se nad tím jestli postačuje zákonná úprava kde je časová hranice označená slovy neprodleně a v realitě záleží na samotném pracovníkovi OSPOD.” uvedla po svém návratu jedna z našich účastnic.

  Dalším a neméně zajímavým bylo den předtím setkání zaměřené na prevenci a problematiku domácího násilí pořádané Intervenčním centrem SPIRÁLA, kde jsme se setkali s pracovníky OSPOD, Policie ČR a justice v regionech Chomutov a Kadaň. Na tomto setkání byly zmíněné postřehy, na kterých budeme společnými silami i nadále pracovat.

  A protože se v praxi sociálních pracovníků s problematikou domácího násilí setkáváme čím dál častěji, budeme své pracovníky v této oblasti dále vzdělávat a zvyšovat povědomí veřejnosti.

  Pravé menu