„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Setkáváme se a sdílíme

  Týden plný dobrovolnického setkávání a sdílení začal v pondělí 10.6.2019 členským shromážděním Národní asociace dobrovolnictví v Praze. V rámci dopoledního programu se odhlasoval příjem nových členů, kteří projevili zájem o spolupráci. Novými členy jsou např. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík z.s., Letokruh z.ú., DC Pardubice, atd. Odpolední část byla věnována mentoringové části – vyhodnocení auditů a nabídky dalších aktivit pro členy NAD.

  Ve čtvrtek 13.6.2019 se uskutečnilo letošní druhé zasedání RADY dobrovolnických center regionu Severozápad. Organizátorem zasedání bylo Dobrovolnické centrum z.s. v Ústí nad Labem, které nás přivítalo ve svých prostorách. Na úvod proběhlo představení lčenských organizací, neboť u některých členů došlo ke změně koordinátora a zároveň se účastnily zástupkyně dvou nově vznikajících dobrovolnických organizací v Teplicích. Součástí programu byla prezentace k možnostem financování dobrovolnických center v souvislosti i s vypsáním dotačního titulu Ústeckého kraje na podporu dobrovolnických center. Dalším bodem jednání byla prezentace RADY DC SZ a konání konference o dobrovolnictví ve spolupráci s NAD v říjnu 2019 v Ústí nad Labem.

  Z každého setkání s dalšími koordinátory dobrovolnických center přichází nové nápady, inspirace a energie do další práce. A tak se od září můžeme v Kadani těšit na další a nové dobrovolnické aktivity.

  Pravé menu