„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Dobrovolnictví jako nástroj rodinné politiky

  V pondělí 7. 10. 2019 se v Poslanecké sněmovně ČR uskutečnil seminář na téma “Dobrovolnictví jako nástroj rodinné politiky v ČR a v Evropě”. Na úvod byl prezentován příspěvek o nutnosti a významu dobrovolnictví s ohledem na demografický vývoj společnosti. Následně zástupci MV ČR představili koncepci rozvoje dobrovolnictví v ČR. Přínosným byl příspěvek zástupkyně MPSV o rodinné seniorské politice v souvislosti s dobrovolnictvím, příklady dobré praxe akcí z Jihomoravského kraje. Výstupem setkání budou doporučení a body pro poslance, kteří semináři poskytli záštitu. Hlavním z bodů je především vnímání dobrovolnictví jako samostatné oblasti (politiky), nikoliv jako průřezovým tématem v jiným oblastech (politikách) státu.

  Pravé menu