„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  “Neboj se svěřit” pokračuje

  Ani v srpnu jsme nezaháleli a uskutečnili jsme přednášku o domácím násilí pro účastníky česko-slovenské výměny mládeže. Přednášky se účastnilo 18 mladých ve věku 13-19 let. Z diskuze jsme se dozvěděli, že na slovenských školách jsou spíše realizovány přednášky na téma šikana. O domácím násilí se v rámci školy moc nehovoří. Čeští účastníci se někteří našich přednášek účastnili v minulosti a opětovné shlédnutí filmu pro ně stále bylo podnětem k zamyšlení nad celou problematikou.

  V měsíci září jsme opět oslovili základní školy v Klášterci nad Ohří a v Kadani s nabídkou preventivních přednášek na téma Domácí násilí, které můžeme realizovat v prvním pololetí tohoto školního roku díky projektu „Neboj se svěřit“ a finanční podpoře Evropského sboru solidarity. Naší nabídku v měsíci říjnu využily dvě základní školy v Kadani. Na 1. ZŠ v Kadani byly odprezentovány čtyři přednášky, kterých se účastnilo celkem 69 žáku z 5. a 6. třídy. Další přednášky byly realizovány na 5. ZŠ v Kadani pro 5. třídy, kterých se účastnilo celkem 68 žáků.

  V listopadu zároveň plánujeme přednášku nabídnout i široké veřejnosti prostřednictvím Mateřského centra RADKA. Kromě shlédnutí a diskuze k samotnému filmu Zuřivec máme připravené i zajímavosti a novinky z oblasti domácího násilí, např. legislativní ukotvení, možnosti odborné pomoci a informace o nově vznikající české mutaci mezinárodní aplikace určené pro oběti domácího násilí.

  Pravé menu