„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Podrobné vyjádření spolku ke spolupráci s Městem Kadaň

  Rádi bychom informovali veřejnost, jak v poslední době čelíme velkému tlaku města na provozování našich služeb.

  Anabáze je to celkem dlouhá, ale na konci je velké objektivní ocenění naší práce, které potvrzuje, že jsme v právu a na správném místě:

  Spolek získal v roce 2021 ocenění NEZISKOVKA ROKU, kdy se umístil na 2. místě v celé ČR, z desítek nominovaných organizací.
  Ředitelka spolku se v roce 2021 dostala do TOP 10 OSOBNOSTÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU.

  Děkujeme všem, kteří k nám chodíte a organizaci jinak podporujete a věříme, že na naší práci a péči nejsou tyto komplikace, které interně prožíváme znát – snažíme se být tu pro vás.

  Od jara 2019 nám rada města předkládala návrhy dodatků nájemní smlouvy, které pro spolek byly neakceptovatelné z důvodů zachování autonomie, kterou deklaruje i zákon č. 89/2012 Sb., tzv. nový občanský zákoník (NOZ).*1

  Po našem odmítnutí podpisu dodatku (dle právního doporučení) město neformálně pozastavilo svou součinnost (do doby podepsání dodatku):
  – pozastavilo na několik měsíců udělení souhlasů s pronájmem našich prostor (tělocvičny) pro realizaci volnočasových aktivit (pro děti i dospělé)
  – pozastavilo na cca ½ roku rozhodnutí o příspěvku na nezbytné technické zhodnocení své nemovitosti vyplývající ze zákona a související s opravou střechy provozovny v létě 2018

  Dalším zdůvodněním pro toto jednání města mělo být „opakované porušování nájemní smlouvy.“

  Prvním porušením mělo být opakované nenahlašování pronájmů, které ale nájemní smlouva přesně nedefinuje. *2

  Navrhli jsme upřesnění podmínek hlášení podnájmů – bohužel nebylo městem samostatně akceptováno, (stále byl  vyžadován přístup do celého účetnictví, přestože při  kontrolách města dobrovolně předkládáme přehledy nájmů či jiných požadovaných informací.)

  Druhým porušením mělo být použití prostor provozovny k několika soukromým schůzkám pracovníka spolku se svými přáteli *3

  Neexistuje ustanovení, že by toto jednání bylo v rozporu se zákonem nebo nájemní smlouvou.

  Argument města, že byl tímto porušen „účelu nájmu“ – což je „zajištění činnost spolku“ je dle právního názoru hluboko pod rozlišovací schopností zákona, který definuje toto porušení smlouvy především újmou pronajímatele (§ 2288 a § 2291 NOZ).

  V pronajatých prostorách realizujeme 12 let celoročně, téměř každodenně několik desítek aktivit, které ročně navštíví až 16 tisíc lidí.
  Jak přesně mohlo několik hodinových neveřejných setkání 2-8 lidí v prostorách spolku (v té době nevyužívaných) poškodit dobré jméno města? – posuďte sami.

  V srpnu 2019 jsme definitivně odmítli podpis dodatku nájemní smlouvy a znovu požádali o schválení tedy i těch nových „částečných podnájmů“, kterým bylo konečně vyhověno.
  (Jednali jsme dle našeho právního posudku a později přiznal i městský právník – tento sporný bod dodatku nájemní smlouvy od začátku městu nedoporučoval!)

  Dále jsme znovu požádali o projednání naší žádosti o příspěvek na požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) 3. patra provozovny.  Výsledek (ne)překvapivý se dostavil až v prosinci 2019 – viz  dále.

  V následné době došlo k několika dalším situacím (snad shody náhod?), které ale dále velmi komplikují činnost spolku:

  1) v září 2019 nám starosta nevydal vyjádření k žádosti o dotaci z MPSV na činnost mateřského centra (MC).

  Žádost podáváme pravidelně přes 10 let a dosud nikdy nebyl s deklarací města k tomu, že zde poskytujeme veřejně prospěšné činnosti pro rodiny s dětmi „problém“. *4

  Výsledkem bylo tedy ohrožení základního finančního zdroje na činnost MC ve výši 1 milion Kč.

  (Poslední kontrolou MPSV jsme absolvovali v roce 2018 a kontrolu z města v roce 2015 a 2017 (a později i v roce 2019 🙂 – bez nápravných opatření.)

  2) v říjnu 2019
  a) nám ředitel nemocnice sice na poslední chvíli vydal referenci na žádosti o dotaci z MZ na činnost dobrovolníků v nemocnici, nicméně jeho zjištění, že „máme dotaci“ (ve výši cca 140 tisíc Kč) mělo za následek požadavek komerčního pronájmu ve výši 36 tisíc Kč ročně. *5

  Od roku 2006 jsme zde užívali zdarma 1-2x týdně na cca 2 hodiny jednu malou „zbytnou“ místnost (cca 12 m2) při realizaci dobrovolnických akcí na odděleních nemocnice.
  V roce 2018 byla sice již pod novým ředitelem přemístěna jinam, stále jsme však vnímali jakousi morální podporu vedení pro tuto prospěšnou činnost.

  Dodatek nájemní smlouvy jsme tedy z ekonomických důvodů odmítli a místnost vrátili, aby byla lépe využita k ekonomickému prospěchu nemocnice.
  Potencionální zájemce o dobrovolnictví směřujeme tedy do naší hlavní provozovny (kterou zatím ještě máme).
  Dobrovolníky nadále na odděleních (LDN a dětském) vítají a vytvořili jim minizázemí zde.

  Pro doložení dalšího přínosu DC lze dle pravidel Ministerstva vnitra přepočítat práci dobrovolníků na finanční hodnotu.
  Pak 3,5 tisíce hodin našich dobrovolníků činí 500 tisíc Kč, které zdarma věnují potřebným obyvatelům (tedy potažmo městu).

  b) sociální komise nedoporučila dotačně podpořit komunitní a poradenské aktivity spolku ve výši cca 120 a 30 tisíc Kč na rok 2020, (které město každoročně podporovalo již od roku 2005).

  Zdůvodnění – vysvětlení nám dosud nikdo neposkytl, ale ústně se objevovali od radních argumenty typu: „máte jako nezisková organizace *6 zisk, realizujete komerční aktivity či máte další „lukrativní“ podmínky pro svou činnost.

  Za lukrativní podmínky je považována symbolicky pronajatá provozovna, (od roku 2007, se smlouvou platnou do roku 2030, kterou mají i jiné místní spolky, jimž dokonce město hradí i energie).

  Dům jsme v daném roce svépomocí a za sponzorské podpory uvnitř kompletně přestavěli (náklady 600 tisíc Kč), dále zde v roce 2012 po „několikaletém šetření“ a získání soukromých darů zde vybudovali bazén pro plavání kojenců (náklady cca 3 mil Kč).
  Celých 12 let se o budovu příkladně staráme a zajišťujeme vše pro bezproblémovou realizaci aktivit pro obyvatele města.
  Každoročně hradíme provozní náklady ve výši cca 500 tisíc Kč ročně a opravujeme prostory v hodnotě cca 150 tisíc Kč ročně.
  Město nám dosud poskytovalo každým rokem dotaci na provoz a veškerou činnosti v hodnotě cca 150 tisíc Kč ročně.

  Na základě vyžádaných informací dle zákona 106 mají všechny ostatní organizace ve městě nájem za své prostory nebo výpůjčku 1,- Kč ročně. (V případě výpůjčky se „nájemce“ navíc nemusí starat o nemovitost.)
  Některé organizace dokonce dostali v poslední době městem nové zrekonstruované prostory, včetně vybavení – Komunitní centrum Prunéřov (cca 6 mil Kč) a Komunitní centrum Husova, (cca 5 mil Kč).

  3) v listopadu 2019
  a) rada neschválila aktualizaci Místního plánu Inkluze (MPI)

  Výsledkem je zásadní ohrožení zajištění dotačních zdrojů z programu rady vlády pro sociální začleňování, ve výši cca 1 mil Kč / rok jen pro náš spolek. (Bohužel se týká i Světla a Naděje)

  Vzhledem k uzávěrce prvního kola žádostí před možností dalšího schválení zastupitelstvem města nestihnou místní neziskové organizace podat žádost. V druhém kole bývá méně prostředků nebo nemusí být vyhlášeno vůbec.
  I v případě realizace projektů z 2. kola dojde v mezičase k destabilitě personálních týmů (propuštění pracovníků, na které nemáme zajištěný prostředky s plynulou návazností) a narušení klientských vztahů (přerušení služby se v této cílové skupině sociálně ohrožených velmi těžko navazuje znovu a znamená vždy pokles efektivity služby).

   b) jsme absolvovali další kontrolu města, s pověřenou osobou požární způsobilostí, která zrevidovala náš postup v řešení nového požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) objektu.

  Tuto povinnost jsme zjistili po opravě střechy městem v létě 2018, kdy se kontroloval soulad s tzv. zapsaným užíváním na stavebním úřadě.
  Bohužel v mezičase došlo ke stavebním úpravám objektu (prodloužení únikové cesty z 3. p. vzhledem k obývání suterénu plaveckým centrem a zpřísnění aktuálních předpisů.

  Ihned jsme reagovali zahájením řešení PBŘ s projektantem a následným cenovým průzkumem; přesunuli jsme kojeneckou vanu do suterénu a omezili případný přístup dětí do 3 .p.

  4) v prosinci 2019
  a) Rada města přes vyjádření omluvy za nedorozumění od všech zástupců neziskovek a rychlé nápravě připomínek neschválila včas aktualizaci Místního plánu inkluze, i přes zdůvodnění a vysvětlení následků na zastupitelstvu města
  (zpracovávali ho několik měsíců všichni aktéři lokálního partnerství, pod vedením externích odborník a s kontrolou města) 

  Došlo tím k přerušení některých (nejen našich) služeb a ztrátu z plánovaného rozpočtu spolku ve výši  cca 1 mil Kč.
  (konkrétně jde o doučování a předškolní přípravu dětí v sociálně ohrožených rodinách, ale i př. kariérové poradenství atd.),  protože jsme nemohli včas požádat o dotaci (7. 2. 2020 – za týden byla vyčerpána x schválení zastupitelstvem až 13.2.2020).

  Spolek se snaží zajistit dané aktivity rozšířením dalších (př. nadačních) zdrojů.

  b) Rada města neschválila příspěvek na PBŘ nemovitosti a nařídila ze dne na den okamžité uzavření *7 p. budovy, tedy kompletní omezení poskytování sociálních služeb spolku pro občany města a okolí, pod hrozbou výpovědi z nájmu.

  A to přesto, že je tato situace v provozovně již 1,5 roku a postupně pracujeme na jejím řešení (které brzdilo min ½ roku město svým neprojednáváním naší žádosti o příspěvek)

  Současná rada města tedy považovala za nezbytné ze dne na den zásadně omezit provoz sociálních služeb, tedy pro ty nejvíce ohrožené občany města.

  Mmch. 3. patro bylo nevhodně zkolaudováno již z doby provozování zde domova důchodců Městskou správou sociálních zařízení (městské příspěvkové organizace města, pod vedením ředitelky p. Lenky Raadové) – nahlášeno jako pokoje, přestože zde byly kanceláře, proto nás nenapadlo pro naše kancelářské využití toto ověřovat.

  Spolek tedy nadále pokračuje v přípravách PBŘ a obrací se na právní kancelář

  (dle zákonů i nájemní smlouvy má udržovat předmět pronájmu dostupný pro sjednaný účel nájmu, a dále se jedná o technické zhodnocení majetku města nad 20 tisíc Kč, tedy  ve výši překračující povinnosti pronájemce)

  Spolek se snaží zajistit sociální služby v provizorních podmínkách a chránit klienty před negativními dopady této situace

  (využíváme více naše detašovaná pracoviště v soukromých prostorách a transformujeme rozložení v hlavní provozovně, čímž dochází samozřejmě k omezování nejen realizace dalších aktivit, ale také zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců)

  c) A do smutné třetice rada města (pro změnu) schválila záměr změny naší nájemní smlouvy s navrženým dodatkem ve výši komerčního nájmu 800 tisíc Kč ročně.

  Při každoroční nejistotě finančních zdrojů v neziskovém sektoru *8 není tato podmínka pro nás splnitelná a likvidační.

  Námitky radních i na zastupitelstvu – “že máme zisk a že provozujeme komerční aktivity“ apod. byly vyvráceny ředitelkou na jednání zastupitelstva *9 

  5) v lednu 2020 proběhlo jednání s místostarostou a městským právníkem k navrhovanému komerčnímu nájemnému.

  Požadavek nájemného byl městem zdůvodňován „péčí řádného hospodáře“ (zřejmě dosud neplatila?).

  Odmítli jsme podepsat, zdůraznili 16 let naší úspěšné existence a služeb pro obyvatele a péči o nemovitost (na rozdíl od některých obdobných organizací, které mají jen výpůjčky a nemusí se  tedy starat o opravy apod.)

  Vyslechli jsme sdělení, že „pokud nepodepíšeme, město může barák prodat a pak si nemáme dělat iluze, že bychom pod novým nájemcem brzy neskončili“ (bez ohledu za připomenutí, že i nový nájemce snad musí dodržovat zákony a tedy věcné břemeno zachování naší činnosti na dalších 10 let za stejných podmínek) 

  Vznesly jsme dotazy:
  Pokud tedy město nedokáže ocenit činnost spolku a zdůvodnit si tím péči řádného hospodáře (jako u jiných organizací) a má s naším spolkem „tolik starostí“ – chce město abychom tedy ukončili činnost?!?
  Proč pouze s naším spolkem je takto jednáno a zacházeno a proč až nyní (po 15 letech úspěšné existence)?
  – dosud bez odpovědi

  Obrátili jsme se na Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který nám potvrdil domněnku, že se jedná o diskriminační jednání orgánu veřejné správy.

  6) v únoru 2020 rada města protahuje jednání o řešení PBŘ nemovitosti, na které spolek nechal zpracovat právní doporučení (odeslané 1. 2. 2020)

  • z důvodu nutnosti projednání městským právníkem (únor)…. z nesouvisejícího důvodu výměny dveří v 1. NP (březen, zrealizováno 9. 4. 2020)…. z důvodu seznámení se s novým PBŘ dalšími úředníky (duben-květen),…..z důvodu ???…schválení na ZM až v září 2020

  …a min. 8 pracovnic sociálního centra, které mají zázemí v 3. NP e spolku již 5. měsíc realizují své služby v nekomfortních podmínkách….samozřejmě s dalšími negativními provozními i personálními vlivy (omezení prostoru služeb, zvýšená koordinace personálu apod.)

  Rada města se na náš dotaz vyjádřila k důvodům nepřidělení dotace na komunitní aktivity (mateřské centrum) v roce 2020.

  Rada města neustále trvá na své požadavku komerčního nájmu (sníženého z 70 na 20 tisíc měsíčně) a požaduje vyjádření spolku.

  Odpovídáme, že je nutné svolat členskou schůzi – informovat veřejnost – naší klientelu a projednat s ní tento pro nás likvidační požadavek.

  7) v březnu 2020
  Pokračuje protahování jednání o řešení PBŘ – viz výše a změna jeho projednávání do působnosti rady (nájemní vztah)

  Vzhledem k právnímu doporučení, že jde o věc majitele nemovitosti, což dokladuje i nájemní smlouva, a také vzhledem k odborné složitosti a finanční náročnosti celé akce žádám město opakovaně o jeho řešení.
  Termíny výrobců (př. atypických protipožárních dveří) a řemeslníků odhadují realizaci na min. další 3 měsíce).

  Začíná pandemie Covid 19

  Spolek je nucen uzavřít běžný provoz, ale okamžitě spouští dobrovolnickou pomoc – šití roušek, krizové poradenství, donášková a potravinová pomoc (potravinová banka) …
  a nadále se věnuje péči o svou klientelu (rodiny s dětmi, mládež i dospělí) – online aktivity, telefonické sociální služby….
  řeší personální kapacity (většina pracovnic jsou matky s dětmi do 15 let) …
  řeší svou finanční situaci (nemá finanční hotovost – dotační prostředky – na účtě) …
  a řeší podmínky své další existence (možnost čerpání dotací na mzdy 28 kmenových pracovníků atd) …

  Rada města požaduje odvod (cca 12 tisíc Kč) za porušení rozpočtové kázně při vyúčtování dotace na komunitní aktivity a dobrovolnické centrum RADKA (především jde o problém plateb nákladů z roku 2019 za začátku ledna 2020 a 1 překlep v DPP)

  Ve spolupráci s externím odborníkem sepsáno vyjádření s poukázáním na nepřesnost metodiky.

  8) v dubnu 2020
  1. 4. 2020 rada města sděluje, že stále trvá na svém požadavku komerčního nájmu a prodlužuje nám termín k vyjádření do konce dubna (kvůli pandemii Covid 19) nebo požaduje předložení finanční analýzy.

  Mmch. ve stejné době kvůli Covid 19 odpouští nájem všem podnikatelům v městských prostorách na 6 měsíců.

  Zasíláme vyjádření, že dodatek nepodepíšeme s vysvětlením důvodů a finanční situace spolku.

  Pokračuje protahování jednání o řešení PBŘ  (seznámení dalších úředník se situací) – viz výše.

  Přestože spolek již 9. 4. 2020 vyměňuje 5 dveří v 1. NP za nové protipožární (jelikož staré původní dle odborníků technicky neodpovídají zákonu (náklady cca 30 tis Kč); celkové náklady spolku na řešení PBŘ dosud činí 70 tis Kč.

  Rada neschválila žádost o odpuštění odvodů po vyúčtování dotace (v době pandemie s dopadem i na spolek).

  Rada odpověděla na naše dotazy k nepřidělení dotace na „mateřské centrum“ na rok 2020 a zaslání přehledu o veškerých sociálních službách neziskovek v Kadani „vzetím na vědomí“ a konstatováním, že „pí Vodrážková by se měla pečlivěji věnovat zpracování žádosti o veřejné finanční prostředky“ – co dodat?

  Pokud město nemůže najít odůvodnění pro existenci našeho spolku za stávajících podmínek a není pro něj dostatečná naše práce a služby, které zde poskytujeme již 17 let, *10, tak nám zřejmě nezbývá než činnost spolku RADKA ukončit?!
  (což by bohužel znamenalo i nenávratnost našich investic do této nemovitosti, ve výši cca 5 mil Kč).

  (Přehledné shrnutí naší činnosti městu každoročně zveřejňujeme ve výročních zprávách a vloni jsme po 15 letech vše znázornili ve veřejné výstavě, kterou bohužel oficiálně až na jednu výjimku žádný z pozvaných radních ani nenavštívil; dostupná je i nadále na našem webu, zde).

  Sečteno z finančního hlediska:

  • (1 000 000) ohrožená dotace MPSV
  •     (36 0000) navrhovaný nájem v nemocnici Kadaň
  •    130 000 zamítnutá dotace od Města Kadaň
  •      70 000  náklady spolku dosud na PBŘ
  • 1 000 000 ztráta dotace z Rady vlády
  •   800 000 požadovaný nájem (upraven později na 240 000 Kč)
  •   600 000 odhad nákladů na PBŘ
  •   600 000 odhad ztráty v důsledku Codiv 19 (tržby atd.)

  = celkem 3 – 4 miliony Kč, které dopadnou na rozpočet spolku v roce 2020, plánovaný ve výši cca 10 mil.
  Již vícekrát (př. v době neplynulého evropského financování) jsme prokázali, že jsme schopni v krizi udržet provoz (třeba i za cenu naší dobrovolné práce zdarma při evidenci na úřadu práce), ale nejsme kouzelnice, abychom vyšli s téměř jen polovičním rozpočtem.

  Shrnuto z lidského hlediska:

  Jistě si každý umíte představit psychickou nepohodu a stres, v kterém pracuje již přes rok minimálně 10 vedoucích pracovnic spolku, zaměstnaných léta v neziskovém sektoru s každoročně nejistou finanční budoucností.
  Vždy jsme do rozvoje aktivit pro lidi v Kadani investovali i na úkor vlastních mezd, protože v naší práci vidíme smysl. *11 

  Protahováním stavu zavřeného 3. NP (od 13. 12. 2019) však situace dopadá na celý personál spolku (omezení prostoru, aktivit, složitá koordinace pracovních rozvrhů…..).

  Jak si vysvětlit „nařčení“, „nedorozumění“, „dezinformace“ a najednou vzniklou „nevstřícnost“ ze strany města k naší práci, kterou děláme s nejlepším vědomím, a snad každý může objektivně vidět pozitivní dopad na všechny uživatele služeb spolku.

  Máme zapotřebí tisíce těchto nezodpovězených otázek?

  Do nedávné doby jsme se mohli plně věnovat své práci a těšila nás i přes všechny těžkosti, které „nezisk“ přináší.
  Město se o nás nestaralo ani v dobách, kdy jsme ho v minulosti prosili o pomoc …

  Teď, když se pár let „dařilo“ (díky poslednímu tříletému evropskému programu) a měli jsme konečně i finanční zdroje na investice nebo rezervu, tak se město najednou přihlásilo město o svůj „desátek“? ….nebo je v tom úplně něco jiného?

  Věříme, že obyvatelé Kadaně nereflektují vlnu populismu některých politiků v ČR, kteří mluví o neziskovém sektoru jako o pijavicích a že zde „mizí peníze“.
  Naopak – neziskový sektor peníze státu šetří! A vytváří téměř 1% HDP

  Věříme, že veřejnost vidí přínosy naší dlouhodobé práce pro Kadaň a registrovala i naší činnost v době Covid 19, kdy pracovnice bez ohledu na jistotu své výplaty poskytovali pomoc všude, kde bylo potřebná.

  Covid 19 je pak další rána, která dopadla na všechny.
  V neziskovém sektoru znamená pak o to větší zamyšlení každého pracovníka nad svými „sociálními (finančními) jistotami“, ve stavu, kdy má sotva průměrnou mzdu, pracuje částečně na projektové dohody a nemá stabilního zaměstnavatele podporovaného státem natož obcí.

  Spolek počítal tento rok s nižším rozpočtem již z důvodů přechodu etap programového období evropského financování, další „ztráty“ vyplynuly z radikální změny jednání města Kadaň vůči spolku a poslední „zářez“ způsobila pandemie.

  Neziskovky zajišťují až 63% služeb!, které stát nezvládá zajistit sám.

  V Kadani jde kromě RADKY např. o prevenci drogové závislosti zajišťované spolkem SVĚTLO; dále NADĚJE, CHARITA, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, útulek pro kočky …a všechny další sportovní organizace či kroužky.

  Oblíbené moto naší ředitelky je: „Karma je zdarma a na každého jednou dojde“
  … takže uvidíme, co nám budoucnost přinese!
  Každý si musí srovnat se svým svědomím, jak se zachová.

  V květnu 2020 rada dále trvala na mnohatisícovém nájemném od našeho spolku a požadovala finanční analýzu našich zdrojů na dokázání našeho tvrzení, že “na to nemáme”.

  V červnu 2020 na základě našeho vyjádření (na závěr dopisu s popisem naší finanční situace), že jsme schopni městu kdykoliv cokoliv vysvětlit nařizuje starosta ze dne na den „kontrolu“ s požadováním náhledu do veškerého našeho účetnictví.

  Na důkaz našeho čistého svědomí a naší transparentnosti jsme poskytli městu všechny podklady,
  které požadovali a jednali s okamžitou flexibilitou (kdy nám např. datovkou odpoledne přišlo oznámení o kontrole druhý den ráno).

  V červenci 2020 když i přes jasná finanční data, že jsme ve ztrátě několik set tisíc Kč  (a nepochopení interní auditorky města, že nevyčerpané dotace nemůže započítávat do příjmů, že se musí vracet) město neustále trvalo na svém,
  jsme znovu zopakovali naše argumenty:
  – všechny další organizace ve městě mají městské prostory v pronájmu za 1,- Kč
  – neexistuje systém srovnání neziskovek dle hodnoty provozovny (v původním dokumentu uváděny jako tržní tak zůstatkové hodnoty a výpůjčky, které mají ještě výhodnější parametry),
  – i neziskovka musí plánovat a vytvářet rezervy
  – dotační zdroje nám pokrývají cca 60% nákladů a min. 30% musíme   spolufinancovat / kofinancovat
  – vlastními tržbami se podílíme na téměř 25% nákladů (nyní omezených pandemií!)
  – již několik měsíců trpíme rozhodnutím města omezením prostoru na poskytování   našich služeb (při porušení povinnosti města jak řešit situaci, tak nám dle nájemní   smlouvy daný vhodný prostor pronajímat)
  V případě nadálého požadování nájmu jen pro naší neziskovku se obrátíme se stížností na ÚOHS.

  Vedení města pak náhle změnilo názor a souhlasilo s dodatkem, kdy jsme povinni 1x ročně poskytnout finanční data na kontrolu a nájem se (prozatím) řešit nebude a město poskytne dotaci na dořešení PBŘ.
  (Zda došlo konečně k pochopení či únavě z patové situace či jen zajištění „předvolební klidu“ (a doufáme, že „zakopání válečné sekery“ bude mít delší trvání) se již nedozvíme, ale s výsledkem jsme smířeni.

  V září 2020 pak dotaci na PBŘ schválilo (nečekaně) i celé zastupitelstvo a i přes komplikace s dodavatelskou firmou začíná realizace.

  Jsme štastni, že po minimálně roce budeme snad mít k dispozici zase kompletní provozovnu a pokud přežije spolek covid, tak možná bude i nadále poskytovat své služby obyvatelům města.

  Celou tuto situaci “nepřežilo” naše zastřešení sociálních služeb (kdy tyto pracovnice ze zavřeného  3. patra byly nejvíce omezené změnou pracovních míst a ztížených podmínek pro svou práci) a od ledna 2021 se stanou součástí Poradny pro rodinu, která se věnuje obdobné sociální cílové skupině. 

  Budou sídlit v nových soukromých prostorách v centru města (kdy jim státní sociální dotace poskytují dostatek zdrojů i na komerční pronájem).  

  VŠECHNO ZLÉ JE K NĚČEMU DOBRÉ a “uvolněním prostoru” dojde kromě zlepšení pracovních podmínek zbylého týmu také k rozvoji dalších programů DCR či aktivit pro mládež, které ve městě také chybí.
  Těšíme se na další spolupráci!

  V listopadu 2020
  Po 2 letech od zjištění nesouladu a roce od uzavření 3. patra provozovny městem začíná konečně realizace PBŘ.
  Bohužel firma není schopná nové dveře nasadit do stávajících zárubní, a proto akci provází i hrubé stavebně-bourací práce, které by znamenaly další omezení služeb na mnoho týdnů, vzhledem k nouzovému stavu a uzavření provozovny vládou se však klientů nedotknou.
  Město hradí celé náklady (nyní zvýšené cca o 100%; tak jak ukládá právní rozbor dle zákona a jak je uvedeno i v nájemní smlouvě, že se o svůj majetek musí starat).

  Oceňujeme, že komunikace se stavebním odborem je bezproblémová.

  V prosinci 2020
  Rada města opět rozhodla nepodpořit prorodinné aktivity v roce 2021.

  → Na Zastupitelstvu vznesen dotaz proč? – všechny starostovi argumenty vyvráceny, bohužel většina zastupitelstva složeného z ODS hlasuje jednotně.

  Znovu opakované staré fámy:
  – máme lukrativní podnájem – tak jako všichni ostatní
  – máme 150 tis z pronájmů – ano (většinu od úřadu práce) a po kousíčkách z rodinných oslav;
  Na spolufinancování naší činnosti potřebujeme cca 30% obratu = v letošním roce 3 miliony Kč; celoroční příjmy od klientů byli vzhledem k pandemii poloviční proti minulosti; spolek končí s výraznou ztrátou.

  Naopak jediní děláme městu kompletní finanční striptýz.

  → Jednáme s jinými partnery a donátory, kteří oceňují naší práci.

  Starosta města vyškrtává RADKU z. s. z komunitního plánování.
  To, že RADKA z.s. byla dokonce realizátorem minulého projektu KP a že její cíle byly vždy naplňovány i bez podílu městského rozpočtu, že tu existuje téměř 2 desítky let a pro občany Kadaně zajišťuje pestrou paletu služeb, že realizuje především prevenci, aby bez ní lidé/rodiny nesklouzávali do sociálních problémů a že neustále přichází s novými nápady…nestojí ani za morální podporu města a spolupráci?
  – bez slova vysvětlení: ODSTRANIT = komentář pana starosty.

  → Na Zastupitelstvu vznesena interpelace proč? – starosta popřel, že především on dělal škrty, bagatelizoval situaci a smetl ze stolu s tím, že se KP bude schvalovat až v březnu.

  V lednu 2021
  Organizace vydává tiskovou zprávu o svém absolutním otevření financí transparentními účty.

  Vedení města místo ocenění tohoto výjimečného kroku reaguje ve svém tisku zpochybňováním naší finančního řízení při zajištění mezinárodního projektu, který ubytování prostě vyžaduje.
  Navíc se lživou informací, že bylo ochotno nabídnout městský byt nebo že obdobné byty stojí méně.
  Dokonce vytahuje z historie i akt z roku 2013, kdy nám absolutně nechtělo vyjít vstříc s udržením sociální firmy při placení nájemného ve výši 45 tisíc Kč měsíčně, zatímco po té snížilo nájemné o 90%! – viz dřívější vyjádření.
  V dané době nikdo převedení firmy nekomentoval a dotace jsme dostávali nadále.
  Není divu, nic nezákonného jsme neudělali.

  Navíc s (pokryteckým) dovětkem, že nejde o politiku, která zde nemá co dělat.

  → A vysvětlí nám tedy někdo, když jsme městu vyvrátili absolutně všechny argumenty – proč a o co tu tedy vlastně jde?

  Březen 2021

  Místostarosta zpracovává materiál Kadaň – město rodiny.
  → Při nabídce naší spolupráce bohužel nemá zájem. (Je pro něj směrodatné projednání s veřejností na setkání na hřištích, přítomno cca 2x5osob).
  Po urgencích jsme materiál na podzim získali, v rámci rady spolku jsme ho doplnili o další návrhy, které jako rodiče i odborníci na práci s rodinami máme, převedli jsme ho do online prostoru a nechali se k němu vyjádřit veřejnost (během cca týdne přišlo přes 40 odpovědí).
  Výsledky (18 stran grafů s jasnými tendencemi a konkrétními nápady) jsme předali místostarostovi.
  → Nenašel v nich prý bohužel nic na zapracování.

  Září 2021

  Některé MŠ (jejichž zřizovatel je město Kadaň) bez jakéhokoliv vysvětlení ukončili dlouholetou spolupráci se spolkem v oblasti předplaveckého výcviku předškoláčků.
  → Kvalitní náhradu zde nenašly, takže holt dětem tuto aktivitu nezařídily. (Naštěstí rodiče, kteří chtějí dětem zajistit zdravý vývoj, přichází k nám na plavání dětí soukromě.)

  Prosinec 2021

  Opět spolek RADKA nezískává dotaci od města, resp. výjimečně letos padl návrh ve výši 10 a 5 tisíc na každodenní celoroční činnost.
  Zde informace pro představu jak jsou podporovány ostatní aktivity v Kadani – podnikatelé x spolky, sporty.

  Dalším vykonstruovaným zdůvodněním starosty proč ne ve výši jako v minulosti a jako mají jiné organizace, (které ani zdaleka nedosahují takového počtu členů, návštěv a aktivit), bylo:

  → že prý jsme dostávali dotaci jen kvůli sociálním službám.
  TO NENÍ PRAVDA – Dotaci jsme dostávali dávno předtím i potom a hlavně přímo na prorodinné služby, což lze jednoduše ověřit ve smlouvách v registru.

  Děláme naši práci s láskou, pro lidi a s úctou ke všem lidským hodnotám. 

  Kadaňská vládnoucí politická scéna je smutný příběh zneužívání politické moci ještě 3 dekády po revoluci.

  Co nás nezabije, to nás posílí, takže my se nevzdáváme a jsme vděčni za každou (i jen morální) podporu od vás všech – DÍKY.

  Kdo dočetl až sem, děkujeme vám za takto velkou pozornost a případnou podporu jakoukoliv formou – vzkazy na FB, mailem, osobně …interpelace u vedení města, mediální propagace….


  *1  § 214 NOZ  (1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.

  Rada města navrhuje v dodatku nájemní smlouvy, že: spolek umožní „pověřenému zástupci pronajímatele“ účast na členských schůzích spolku a dále nahlížení do účetních dokladů“.

   Když pomineme, že členem spolku již historicky jeden z radních je (ačkoliv DOBROVOLNĚ na základě svých zájmů shodných se stanovami spolku a se souhlasem SAMOSPRÁVNÉ rady spolku) – na což zřejmě město při navrhování dodatku zapomnělo?, tak v případě navrhované interní auditorky města by došlo k zásadnímu porušení naší zakladatelské právní listiny – Stanovy spolku, bod IV. odst. 3.  Za aktivního člena se považuje člen starší 18 let, který se aktivně podílí na činnosti spolku a přispívá k jeho rozvoji.

  Dle právního posudku je nahlížení do veškerého účetnictví spolku (které po nás město tímto požaduje) kohokoliv bez podrobné znalosti podmínek veškerých dotačních zdrojů (v roce 2019 šlo např. o 34 projektů, tedy 34 rozdílných smluv, metodik, pravidel atd.) a navíc bez jakéhokoliv vlivu na jejich získávání i čerpání absolutně nesmyslné.
  Naopak by v případě evidentního střetů zájmů (pracovník města x člen dobrovolného spolku) mohlo docházet k nevhodné dezinterpretaci nepochopených souvislostí v souvislosti s právně důležitějším vztahem ke svému zaměstnavateli.

  *2 Nájemní smlouva bod IV. odst. 1b)
  Nájemce je oprávněn dát pronajaté nemovitosti nebo jejich část do podnájmu pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

  Spolek rozhodně nemá důvod tajit letitou skutečnost, že pronajímal tělocvičnu Tanečnímu studiu M paní Marcely Vlčkové (současné radní, která na svou činnost čerpala léta i dotaci z rozpočtu města) nebo další služby nabízené obyvatelům města.

  Jednali jsme dle zvyklosti z minulosti, kdy jsme hlásili pouze podnájmy kompletních místností k vlastnímu užívání podnájemců.
  To již mnoho let nerealizujeme a všechny prostory využíváme plně pro své aktivity, pouze případně „půjčujeme“ v časově omezené době (1-3 hodiny týdně) pro externí dodavatele služeb – jóga, tance pro děti apod. (které jsou v souladu s našimi stanovami.)

  Ceník pronájmu technického zázemí je veřejně dostupný na našem webu.

  Z obratu spolku ve výši cca 12 milionů Kč ročně (z 75% dotační a 25% vlastní činnosti) jde o příjmy z podnájmů ve  výši cca 150 tisíc Kč ročně (viz výroční zprávy).

  *3 Šlo konkrétně o pár schůzek ředitelky spolku s dalšími příznivci Pirátské strany. Konaly se v podvečer, bez jakékoliv propagace a souvislosti se spolkem a vlivu na jeho další zaměstnance, členy nebo návštěvníky. Jediným průkazem je (jakýmsi vstřícným informátorem města) nalezená jediná fotka na neveřejné facebookové skupině.

  Místní sdružení Piráti Kadaň vzniklo 31. 1. 2019 a od té doby se schází jinde.

  “Soukromé schůzky či akce“  evidentně probíhají i v jiných organizacích, dokonce přímo v organizacích města, např. oslavy narozenin, vánoční večírky apod., dokonce i externí soukromé akce v poskytnutých prostorách.

  Na různých pracovištích se v mimo pracovní dobu konají „mimopracovní“ aktivity. Je většinou v kompetenci zaměstnavatele specifikovat vhodná pravidla, a neexistuje nařízení, které by obdobnou „lidskou“ činnost zakazovalo.

  Nicméně se nebráníme specifikovanému nařízení města, které by bylo součástí nájemních smluv také u všech ostatních nájemců, jen litujeme úředníky, kteří budou jeho dodržování kontrolovat  🙂.

  *4  Dorazila 1 strana připomínek starosty za účelem „kvalifikovaného vyjádření, zda jsou naše aktivity v souladu s platnými strategickými dokumenty města (Komunitní plán a Strategický plán sociálního začleňování), aby mohl být náš projekt doporučen“.

  Po naší 1 straně odpovědí s mnoha odkazy, přišly po termínu odevzdání dotační žádosti 2 strany “nejasností a nesrovnalostí“, kde padala slovní spojení jako „zda nedochází k duplicitnímu financování“?… nebo zda „plánujete z uvedeného projektu zisk…“?

  Duplicitní financování by bylo porušením základního zákonného pravidla financování! a jistě by bylo při několika kontrolách ročně, které absolvujeme ze strany všech donátorů, velmi brzy zjištěno.

  Jsme zavedená nezisková organizace s regionálním renomé, máme zodpovědnost za milionové granty, jsme zaměstnavatelem 40 zaměstnanců a 16 let si budujeme dobré jméno. Děláme maximum pro zkvalitnění života obyvatel (nejen) Kadaně – děkujeme za uznání :(.

  Zisk z dotačního projektu je samozřejmě absurdní dotaz, protože dotace je finanční nástroj pro dorovnání rozpočtu veřejně prospěšných aktivit při nedostatečných finančních zdrojích)

  Zde se přesně projevil „náhled“ někoho zvenčí, kdo nezná všechny souvislosti a pravidla dodaných dotačních programů, a pak srovnává nesrovnatelné, místo aby si nechal nepochopené dovysvětlit.

  (Dotace MPSV požaduje spolufinancování kraje i obce a dotační programy každého tohoto orgánu jsou rozdílné, a proto se podílí na celkových nákladech jen částečně a navíc náš kompletní projekt zahrnuje i aktivity poskytované v sousedním Klášterci nad Ohří, které samozřejmě z rozpočtu pro město Kadaň vypouštíme).

  Mmch. „nedostatečnost“ vlastních dotačních formulářů nakonec město přiznalo na dalším jednání lokálního partnerství, kdy měl pan starosta připomínky i k těmto žádostem a nemohl z nich vyčíst vše, co hledal. Proto všechny organizace musely doplňovat informace.

  *5 Při jednání jsme odpovídali např. na dotaz „na co čerpáme dotaci, když dobrovolnictví je přece zadarmo?“ a vyslechli názor „že kancelář jako zázemí pro dobrovolníky a jejich koordinátora má mít stejné podmínky jako kterákoliv provozovna služeb nebo prodejna v areálu nemocnice“.
  Např. canisterapeutické týmy si zde odkládaly své svršky a osobní věci před hodinovou „službou“ u pacientů, studenti zde měli uložené tvořivé pomůcky na „dílničky s dětmi“ apod.
  Přes vysvětlení že jde o nejistou roční dotaci ve výši cca 140 tisíc Kč, která sotva pokrývá především odměnu koordinátora na cca 0,3 úvazek (max.  a pojištění dobrovolníků a pár drobností kolem péče o ně a propagaci, konstatoval ředitel, že se musí chovat jako manažer a spolek musí mít rovné podmínky s komerčními službami, kterým pronajímá další prostory v nemocnici.

  *6
  217 NOZ
  (1)
  Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.

  (2)Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
  (3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

  *Uzavřít provozovnu smí dle zákona pouze orgán požární ochrany či stavební úřad na základě podmínek bezprostředně ohrožující zdraví či škody na majetku.

  *8 Naše příjmy jsou z 60% závislé na evropských dotacích (přestože 25% příjmů z vlastní činnosti je odborníky hodnoceno velmi chvályhodně), a proto při každém programovém období (poslední 2016-2020) dochází k přechodným obdobím, kdy se etapy uzavírají a plynulost grantů je narušena, tak jako je tomu právy nyní.
  Oproti loňskému roku, kdy jsme realizovali 5 velkých projektů, máme pro rok 2020 potvrzený jediný a jiné vhodné výzvy nejsou. Následně vše zásadně ovlivní kovid.

  *9   viz záznam z prosincového jednání ZM (čas: 18:30 – cca 38. minuta)

  *10 Videopřehled naší činnosti; populismus x neziskový sektor; nejsme pijavice

  Za téměř 2 desítky let existence spolku jsme zrealizovali 230 projektů za 150 milionů Kč, které jsme pro Kadaň získali.

  *11 Ve spolku pracuje 49 zaměstnanců, většina se středoškolským a vysokoškolským vzdělání, bohužel jejich průměrná hrubá mzda bylo v loňském roce 24 tisíc Kč, (protože více finančních zdrojů prostě nejsme schopni zajistit a lidé zde působící mají naštěstí v popředí jiné hodnoty).
  Všechno jsou to ale je jen obyčejné ženy – matky, které potřebují živit své rodiny a možná také konečně “mít klid a najít odpočinek“ v jiném typu práce a zařízení, což v dnešní situaci na trhu práce není pro schopné, zodpovědné lidi s praxí žádný problém.

  Průměrná – hrubá mzda v ČR se v roce 2019 pohybovala kolem cca 35 tisíc Kč.
  V případě „dorovnání“, resp. i jen přiblížení se k této hranici průměrné mzdy v ČR potřebujeme každoročně cca 600 tisíc Kč.

  Trošku paradox k placení nájmu městu, za to že tu pracujeme ve prospěch lidí v Kadani.
  – 800 tisíc jsou např. naše našich 49 zaměstnanců na 1 měsíc (nebo roční náklady na 4 veřejně prospěšné pracovnice, které vždy zaměstnáváme z úřadu práce)
  – 800 tisíc jsou např. každoroční náklady na energie všech našich provozoven (Klášterec, nově Hradec, dříve Prunéřov), související revize a nezbytné služby)
  – 800 tisíc jsou např. veškeré naše roční náklady na materiál nebo služby
  – 800 tisíc jsou např. náklady na roční provoz MC nebo školního klubu (nebo ½ roku provozu jeslí nebo 2 roky provozu evropské dobrovolné služby…)

  V posledních letech proběhly v rámci rozvoje spolku tyto velké investice:
  600 tisíc Kč do vybudování prostor základní školy naší dceřiné organizace ZAČÍT SPOLU (r. 2018)
  (až 30 dětí od 1. do 5. třídy má možnost využívat alternativní vzdělávací systém)
  1,3 milionu Kč do pořízení vlastního bytu 1+4 na sídlišti C pro zajištění celoročních pobytů našich zahraničních dobrovolníků (r. 2019)

  Již 5. rokem realizujeme na základě evropské akreditace tzv. EVS.
  Kdo poznal „naší“ Moniku, Danielu, Anneke nebo Thaynaru jistě chápe přínos tohoto projektu.
  Ekonomické důvody komerčních podnájmů ve výši cca 13 tisíc Kč měsíčně x nákladům na vlastní bydlení ve výši cca 4 tisíce Kč měsíčně jsou jednoznačné nemluvě o 3 stěhováních za 16 měsíců, které jsme v minulosti absolvovali.

  Další výhodou je pak „stabilní uložení kapitálu“ a „zástava“ pro možnost čerpání bankovní půjčky při dalších investicích.

  Opakovaně jsme město (starostu) žádali o pomoc s ubytováním – a ten nás opakovaně odkazoval na místní internát (nemající zájem, navíc tamní podmínky neodpovídají potřebám projektu (př. nezbytná kuchyň a pračka) a jinou pomoc nenabídl.
  To že 2 roky po té místostarosta mediálně napíše, že bylo možné získat městský byt považujeme za klamavé poškozování jména a ekonomické strategie organizace.
  Nicméně doba kovidová je těžká a pokud dojde na prodej tohoto soukromého bytu (z důvodu udržitelnosti organizace), těšíme se, že nám město svůj byt poskytne.

  Finance v této výši jsme „šetřili“ několik let (ze zákonem daňově osvobozeného zisku v max. výši cca 450 tisíc Kč ročně) a měli jsme je připravené na záměr vybudování Komunitního centra mládeže (nákup a oživení nemovitosti na náměstí).
  O tomto záměru bylo město informováno již před v roce 2018, nicméně při současné chování města k nám, jsme přehodnotili priority.-

  Pravé menu