„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Peníze Vám svobodu dají i vezmou 2020

  Projekt “Peníze Vám svobodu dají i vezmou” je realizován díky finanční podpoře programu Erasmus+ mládež.

  Realizační období:  6/2020 – 9/2020
  Žadatel: RADKA z.s., Kadaň (ČR)
  Partner: Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor (Slovensko)

  Informace o průběhu projektu:

  Cílem projektu tzv. výměny mládeže je zlepšení finanční gramotnosti mladých lidí (13 – 17 let), což je v souladu s cíli programu Erasmus+ od vzdělávání mladých a evropské spolupráce až po podporu rovnoprávnosti, inkluze a integrace.
  Dílčími cíli pro mladé účastníky pak jsou:
  – rozvinutí kompetencí matemeticko-finančních a počítačových
  – zlepšení komunikačních schopností, včetně cizojazyčných (česko-slovenský a anglický jazyk)
  – posílení schopnosti učit se (porozumět hodnotě peněz, neučit se zacházet s financemi a předcházet rizikům)
  – zvýšení občanské angažovanosti, společenské zodpovědnosti a vedení sociálního dialogu
  – autentická prožitek v jiné kultuře a vyjádření té své, praktická zkušenost výměny mládeže

  Pravé menu