„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Projekt Neboj se svěřit – od ledna do dubna

  V uplynulém roce 2019 jsme v rámci sociálních služeb naší organizace zaznamenali (bohužel) větší množství lidí, kteří se setkali s problémem domácího násilí… Jelikož bychom rádi těmto lidem nabídli více, napsali jsme pilotní projekt s názvem NEBOJ SE SVĚŘIT, který je realizován ve spolupráci s Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy v Kadani za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.

  První z činností projektu jsou již známé preventivní přednášky o domácím násilí (s filmem “Zuřivec”) pro žáky 5. až 9. třídy na základních školách a studenty víceletých gymnáziích, které budeme díky projektu nabízet nejen místním školám, ale rozšíříme svou působnost i na školy na Chomutovsku a Podbořansku. V měsíci únoru a na začátku března byly rozeslány do škol nabídky s preventivními přednáškami , ale z důvodu pandemie Covid – 19 byly domluvené schůzky na školách přesunuty na 1. pololetí školního roku 2020/2021.

  Další činností je v podstatě rozšíření služby odborného sociálního poradenství, kdy je lidem poskytováno již známé sociálně právní poradenství (např. možnost sepsání různých dokumentů, doprovod při jednání na úřady, Policii či k lékaři).  Také je jim nabídnuta terapeutická pomoc, právní pomoc či proplacení cestovného do Intervenčního centra v Chomutově. Od ledna do dubna službu poradenství využilo 9 osob, návštěvu terapeuta využila doposud jedna osoba a právní pomoc byla poskytnutá dvěma osobám z Kadaně a Klášterce nad Ohří či přilehlých obcí těchto měst.

  Téma domácího násilí bývá vždy těžké, ale bohužel také čím dál více reálné. Pilotním projektem chce reagovat nejen na skutečné potřeby lidí, ale také na výstupy z multidisciplinárních setkání, která v uplynulém roce pořádalo Intervenčním centrem SPIRÁLA (a účastnili se jej také pracovníci OSPOD, Policie ČR a justice v regionech Chomutov a Kadaň).

  V problematice domácího násilí bývá nejtěžší první krok – ale pokud někdo něco takového zažil, nebo zažívá, nikdy na to není sám. Není to jeho vina a může se svěřit někomu, komu důvěřuje. Násilí je možné zastavit…. Více informací o projektu na www.radka.kadan.cz.

  Pravé menu