„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Účastnili jsme se se svým projektem v mimořádné grantové výzvě a uspěli!

  Nadace Via vyhlásila mimořádnou grantovou výzvu „Vraťme život do ulic“. Ve spolupráci s Českou spořitelnou otevřela druhé kolo jednorázové výzvy zaměřující se na návrat života zpět do ulic v obcích po celé ČR.   V rámci této výzvy bylo možné žádat i na aktivity spojené s poděkováním všem, kdo se v obci zapojil do aktivní pomoci v rámci koronavirové situace (šití roušek, podpory seniorů apod.)  i na sousedská setkávání všeho druhu (sousedský festival, pouliční slavnosti, společné grilování, piknik…) . Protože jedním z hlavním kritérií pro podporu projektu byla rychlost podání žádosti, neváhali jsme, a požádali o podporu supervize, která se bude konat 23.6.2020 od 16.00 hodin.  Na tuto supervizi jsme pozvali nejen stálé dobrovolníky, kteří se v době pandemie nemohli účastnit dosavadních dobrovolnických činností, jako jsou návštěvy v nemocnici, v domech pro seniory a v knihovně, ale i všechny švadlenky, které se zapojili v rámci koronavirové  krize do šití roušek, stříhání materiálu, a dále dobrovolníky, kteří se podíleli na dodávání různé pomoci v rámci covid výzev, jako byly například obaly pro potravinovou pomoc bezdomovcům, obaly na desinfekci, pozdravy pro pacienty na LDN či pečení pro hasiče, policisty…

  Hlavním posláním této supervize je setkání všech těchto dobrovolníků,  výměna zkušeností ať už jednorázových či dlouhodobých, a také  naše poděkováním všem za jejich nezištnou pomoc.  Rovněž bychom rádi přiblížili jednorázovým dobrovolníkům dobrovolnické možnosti v naší organizaci, popřípadě je získali pro budoucí spolupráci.

  Supervize se bude konat na zahradě naší organizace, kde se scházejí jak dobrovolníci, tak maminky s dětmi z celé Kadaně a přilehlého okolí, a to formou pikniku. Zde se nachází také bylinková zahrada, dětské hřiště a odpočinková zóna. Proto jsme v rámci projektu požádali i o finanční podporu při zvelebení tohoto prostoru a Nadace Via se rozhodla tento náš projekt podpořit.

  Pravé menu