„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Den otevřených dveří dobrovolnictví v Plzeňském kraji

  Ve čtvrtek 25. června 2020 se uskutečnil historicky první a zároveň i v České republice. Akce proběhla jako první z veřejných aktivit Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje provozovaným Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z.s.. Dveře se otevřely 46 zástupcům dobrovolnických organizací, zástupcům samospráv i samotným dobrovolníkům v plzeňském regionu, které v dobrovolnictví již působí, ale i těm, které o svém působení oblasti dobrovolné pomoci teprve přemýšlejí.

  V rámci programu organizátoři představili možnosti různorodých forem spolupráce, aktivity a činnosti, které pro spolupracující organizace a dobrovolníky v rámci Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje nabízejí a zajišťují. Ve společné diskusi pak účastníci hledali další způsoby podpory, zajímavé benefity i možnosti spolupráce. Ve druhé části programu se ve vzpomínkách vrátili o několik týdnů zpět a probrali aktuální téma: Co život dal a vzal aneb Co nás naučila doba koronavirová. V diskusi společně sdíleli zajímavé  zkušenosti a příklady dobré praxe.

  „Otevíráme nový prostor pro rozvoj dobrovolnictví, pro nové inspirace, sdílení, spolupráci. Jsme připraveni pomoci při získávání informací a kontaktů pro dobrovolnická centra, projekty i pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v Plzeňském kraji v oblasti dobrovolnictví. Každý, kdo má zájem pomáhat dětem, rodinám, seniorům či dalším potřebným jako dobrovolník, nás může navštívit osobně nebo nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.totemplzen.cz/centrum/regionalni-dobrovolnicke-centrum/, případně telefonem. Stejným způsobem se na nás mohou obracet i organizace, které by rády zapojily dobrovolníky do své činnosti,“  říká vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje, ředitelka TOTEM, z. s., Bc. Vlastimila Faiferlíková.

  Regionální dobrovolnická centra vznikají v rámci projektu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“, který s podporou Evropské unie (EU), Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky realizuje MVČR. Cílem jejich činnosti je zmapovat stav občanských aktivit, prezentovat, rozvíjet a podporovat dobrovolnickou činnost ve svém regionu, poskytovat vzdělávání koordinátorům dobrovolníků i dobrovolníkům samotným a v neposlední řadě být komunikačním partnerem samosprávy v regionu a nabízet metodickou spolupráci při tvorbě strategií rozvoje dobrovolnictví.

  Pravé menu