„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Mezinárodní workcamp v RADKA z. s. již pošesté

  V druhé polovině července jsme hostili dvoutýdenní mezinárodní workcamp s dobrovolníky organizace INEX SDA. Jsme velice rádi, že i přes veškerá postcovidová omezení spojená s přeshraničními akcemi, se nám podařilo mezinárodní koncept udržet a skupinu českých anglicky mluvících dobrovolnic doplnil portugalský vedoucí žijící již několikátým rokem v Čechách. 

  První týden se dobrovolníci účastnili příměstského tábora „Anglický“, při němž dětem (7-14 let) formou prezentací a her představili některé z evropských států. Každým dnem nás provázely zajímavé rozvíjející aktivity, a to vše v angličtině.

  Druhý týden jsme společně s dobrovolníky strávili v táborové základně Maršovice u Chlumu (okr. Česká Lípa), kde proběhlo anglické soustředění pro mládež (12-16 let). Účastníci okusili interkulturní vzdělávání, teambuildingová cvičení a nejrůznější praktické workshopy. 

  Letošním ročníkem jsme se přidali k oslavě sta let workcampů v Čechách a do budoucna přejeme minimálně dalších sto stejně úspěšných!

  PS: Pokud vás láká dobrovolnictví v zahraničí, napište nám. 🙂

  ENG

  In the second half of July we hosted an international workcamp with INEX SDA volunteers. We are very pleased that despite all the post-covid restrictions associated with cross-border events we managed to maintain the international concept. The group of Czech (English speaking) volunteers was accompanied by a Portuguese leader living in the Czech Republic for a couple of years.

  During the first week volunteers participated in “English” daily camp. Through presentations and games they introduced some of the European countries to kids aged 7-14. Every day was filled with interesting learning activities, fun and of course – English.

  The second week we spent in camp base Maršovice near Chlum (Česká Lípa district), where the English Summer Camp for youngsters aged 12-16 took place. This week was full of non-formal learning, intercultural education, teambuilding exercises and self-devolopment workshops.

  Pravé menu