„S námi může být aktivní každý.“

  • RADKA organizace
  • Mateřské - mezigenerační centrum
  • Rodinné centrum Klášterec
  • Sociální centrum
  • Vzdělávací centrum
  • Dobrovolnické centrum
  • Plavecké centrum
  • Youth center
  • International cooperation
  • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
    Levé menu

    PT_Logopohádky

    Příměstský tábor v týdnu od 17.8. do 21.8. 2020 byl určen pro děti ve věku 3-6 let. Tématicky jsme se zaměřili na rozvoj logopedických dovedností u dětí. Pod vedením paním logopedky Mgr. Lucií Štrbové jsme s dětmi rozcvičovali jazýčky, věnovali se grafomotorice, trénovali sluchové rozlišování jednotlivých hlásek a u všeho jsme si užili spoustu legrace. V průběhu týdne jsme navštívili kadaňskou knihovnu, udělali si výlet vlakem do chomutovského ZOO parku a v pátek jsme se ochladili na místním koupališti.  Všechny děti odcházely plné zážitků a všichni rodiče obdrželi závěrem týden logopedickou diagnostiku na své děti.

    Pravé menu