„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Online školení budování partnerství

  Skrze iniciativu Civic Europe, pod níž jsme se ucházeli o udělení grantu s projektem pro aktivizaci mládeže nás oslovila celoevropská síť DYPALL, poskytující nejrůznější vzdělávací a poradenské aktivity pro pracovníky s mládeží. Pod záštitou této sítě jsme se v termínu 16. – 17. září účastnili online školení “North-South Cooperation For Local Particiation” zaměřeného na budování partnerství mezi organizacemi, které se věnují činnostem s mládeží.

  Do zmíněné online aktivity se zapojilo 25 účastníků ze 14 různých zemí. Cílem bylo vytvořit nová a udržitelná partnerství mezi zeměmi EU od jihu po sever v rámci nové Strategie EU pro mládež pro budoucí programy Erasmus+. Tvůrci školení pracovali s myšlenkou, že  ačkoliv může být vzájemné učení a spolupráce pro partnery s výrazněji odlišným původem, tradicemi a pracovními návyky zpočátku těžší, benefity a výstupy jsou následně mnohem přínosnější. Jednalo se tedy o jedinečnou příležitost prolomit stereotypy sever-jih a jih-sever existující mezi pracovníky s mládeží.

  Během školení jsme měli příležitost:
  1. den
  • poznat zástupce různých organizací a začít budovat silná a udržitelná partnerství
  • rozšířit si znalosti o programu Erasmus+ a jeho možnostech financování
  • přemýšlet o výzvách jimž mládež čelí v místní komunitě
  • posílit odborné znalosti při psaní různých částí projektových žádostí
  2. den
  • reagovat na potřeby a zájem účastníků a rozvíjet silné myšlenky projektů a partnerství
  • upravit koncepci projektů dle nové Strategie EU pro mládež
  • navrhnout projekt Erasmus+ pod vedením odborníků DYPALL
  • vyhodnotit aktivitu a sdílet výsledky schůzky

  Školení pro nás bylo velice přínosné jak z hlediska mezinárodní spolupráce, tak z hlediska práce s mládeží. Získali jsme neocenitelné informace a hlavně kontakty, díky nimž jsme opět o něco rozšířili databázi našich partnerů. Další nabídky spolupráce na sebe nedaly dlouho čekat, a tak už pro vás do budoucna připravujeme několik projektů.

  Pravé menu