„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Sdílení na téma dobrovolnictví v době pandemie

  Ve středu 16. září 2020 se uskutečnila konference na téma „Dobrovolnictví v době pandemie“, kterou pod záštitou ministra vnitra Jana Hamáčka a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA pořádalo Regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje provozované organizací ADRA o.p.s.

  Tisková zpráva organizátora

  Příprava konference s celonárodní účastí zabere několik měsíců a pravděpodobně nikoho z pořadatelů nenapadlo, jak toto téma bude aktuální. Aktuální natolik, že kvůli novým a novým opatřením museli dva dny před samotným konáním hledat náhradní prostory. Nicméně vše dobře dopadlo a konference byla místem pro ohlédnutí za uplynulými měsíci a inspirací do těch budoucích.

  Jednotlivé příspěvky přinesly příklady dobré i té horší praxe v době koronavirové pandemie v ČR. Zástupci krajských samospráv, neziskových organizací, sociálních služeb a některých sítí sdíleli své zkušenosti, které se často nesly v duchu selhání státu (především v podobě nedostatku ochranných pomůcek, nesystémovosti opatření, atd.) a neskutečné vlny solidarity ze strany lidí.

  Mgr. Iveta Vavrušová z organizace ŽIVOT 90 představila činnost organizace, která na území hlavního města Prahy zprostředkovávala pomoc stovek dobrovolníků tisícům spoluobčanů. Díky spolupráci se samosprávou, dalšími organizacemi a zapojením desítek dobrovolníků do samotné koordinace zřídili telefonní linku pomoci. Díky zapojení dobrovolníků-cizinců, kteří cítili potřebu pomoci ve svém novém domově, mohli své služby nabízet i spoluobčanům-cizincům, kteří se obraceli s prosbou o pomoc. To vše za dodržení všech opatření souvisejících s pandemií, ochranou osobních údajů nebo bezpečnosti jedinců.

  Bc. Vlastimila Faiferlíková z Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM v Plzni ukázala, co vše je možné zvládnout, když místní samospráva vnímá neziskovou organizaci jako rovnocenného, a v některých oblastech i více zkušeného, partnera. Koordinátorky a dobrovolníci se starali o seniory a samospráva a další organizace či firmy se starali o koordinátorky a dobrovolníky. Ať to v době „plného nasazení“ byli bezplatně zajištěné a dovezené obědy, nebo v době „klidu“ uspořádání děkovného koncertu.

  O tom, jak zpříjemňovali pobyt klientů a zaměstnanců pobytových služeb v době pandemie na Kroměřížsku přijeli povídat zástupci Sociálních služeb města Kroměříž. Ve spolupráci se ZUŠ v Kroměříži vzniklo několik online koncertů pod názvem „Uměním děkujeme těm, kteří pečují o seniory“. Záznamy jednotlivých koncertů si můžete poslechnout na facebooku ZUŠ nebo prostřednictvím kanálu youtube. Třetí on-line koncert si můžete poslechnout ZDE.

  Další příspěvek Bc. Stanislavy Hamákové, DiS. byl věnován síťování na různých úrovních. V Ústeckém kraji na základě vzájemné důvěry krajské samosprávy a neziskových organizací vzniklo Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci, jehož provozovatelem bylo Dobrovolnické centrum z.s. v Ústí nad Labem. Hlavním stavebním kamenem vzniku krajského koordinačního centra byla spolupráce krajské samosprávy a neziskového sektoru. Hlavní činností tohoto centra je na jedné straně vytváření husté krajské spolupracujících dobrovolnických center, dalších organizací a dobrovolníků, kteří nabízejí různé formy pomoci, a na druhé straně sbírání informací o občanech, kteří v současné situaci potřebují podporu. Činnost krajského koordinačního centra a samotných dobrovolníků byla Ústeckým krajem podporována v průběhu celé doby jeho činnosti (od 15.3.2020 do 30.6.2020). Jednalo se např. o financování pohonných hmot (dobrovolníci a organizace zajišťovali rozvoz potravinových balíčků, léků, ochranných pomůcek, atd.). Ústecký kraj dále zajistil osobní ochranné pomůcky pro dobrovolníky v terénu, realizačnímu týmu zprostředkoval zapůjčení osobního automobilu a komunikační techniky.  Doslova raketový start a spolupráce napříč celým krajem byli výsledkem mnohaleté spolupráce dobrovolnických center a organizací v rámci Rady dobrovolnických center regionu Severozápad. Další plně funkční sítí je spolupráce neziskových organizací, složek IZS a samospráv v rámci činnosti Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje. Jak zaznělo v příspěvku Mgr. Jana Koláčka, právě ústecký panel byl jeden z mála, který byl v době pandemie tzv. aktivován. Další sítí pro sdílení a vzájemnou podporu byla Národní asociace dobrovolnictví z.s., která v současné době připravuje speciální číslo svého zpravodaje, který se věnuje právě dobrovolnictví a občanské společnosti v době pandemie. Na ostravské konferenci bylo představeno 1. vydání, které po posledních úpravách bude volně šiřitelné v elektronické podobě.

  Posledním příspěvkem konference bylo představení samotného Regionálního dobrovolnického centra Moravskoslezského kraje a jeho činnosti. O vzniku a myšlence regionálních dobrovolnických center v dopolední části mluvil také JUDr. Michal Barbořík z Ministerstva vnitra ČR, který dále informoval o připravovaných změnách (např. ve způsobu financování dobrovolnictví v souvislosti s novými žádostmi o státní dotaci), novinkách v oblasti dobrovolnictví (předkládaný návrh zákona o zdravotnických službách, který by měl nově upravovat dobrovolnictví ve zdravotnictví) a aktuálnímu dění v projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“.

  Za Regionální dobrovolnické centrum pro Ústecký kraj zpracovala
  Bc. Stanislava Hamáková, DiS.

  Prezentace „Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji“ – přednášející Bc. Stanislava Hamáková, DiS.

   

  Pravé menu