„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Zahájení projektu “Aktvině k občanství v Ústeckém kraji”

  Cílem projektu je prostřednictvím přednášek a workshopů zábavnou formou posílit jejich důvěru ve fungování občanské společnosti a demokracii i v sebe sama a dát jim možnost uvědomit si, že jsou schopni měnit věci okolo sebe a možná i dál. Zvýšíme tak povědomí dětí a mládeže o dobrovolnictví a občanské angažovanosti prostřednictvím realizace projektových aktivit tak, aby se nejednalo pouze o pasivní příjem informací, ale stali se nedílnou součástí hledání možných řešení a zabránění negativních dopadů.

  V říjnu 2020 organizace RADKA z.s zahájila realizaci projektu „Aktivně k občanství v Ústeckém kraji“, který je zaměřen na žáky základních škol a studenty středních škol či učňovských oborů. Realizace v rámci celého kraje je zajištěna spoluprací s partnerskými organizacemi a členy RADY DC SZ.

  Ve středu 7. října již proběhly první přednášky. Konaly se na téma domácího násilí a naše lektorky hostila ZŠ Hornická v Chomutově. Přednáška byla určená žákům 5. ročníků, ale v průběhu dalších týdnů se na stejné škole potkáme i s žáky 6. – 8. ročníků.

  A v projektu nelení ani dobrovolníci, kteří jsou jeho podstatnou součástí. V rámci aktivit dobroklubu pro děti vyrábí placky se sloganem programu “Měníme společnost. S odvahou.”A tu právě v této nelehké době potřebujeme všichni – lektoři, pedagogové, žáci i naši dobrovolníci.

  Projekt má šest hlavních aktivit, kdy v některých jsou další podaktivity. Na žáky a studenty jsou zaměřené tři aktivity, a to Tematické přednášky a workshopy, Interaktivní vzdělávací hry a Účastnické miniprojekty. Jednotlivé školy na území Ústeckého kraje mohou vybírat z témat přednášek a workshopů jako je dobrovolnictví, domácí násilí, nebo některé z cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Pokud by měly zájem o interaktivní simulační hry je na výběr z Keep cool, C´est la vie, Svět a Vingo.

  Dalšími aktivitami zaměřenými na profesionální i laickou veřejnost jsou konference na téma “Občanské vzdělávání, dobrovolnictví a participace mládeže”, školení lektorů, akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a mládeží či sdílení zkušeností v oblasti dobrovolnictví a aktivního občanství napříč regionem Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj) prostřednictvím zasedání RADY DC SZ.

  Projekt „Aktivně k občanství v Ústeckém kraji“ je finančně podpořen programem Active citizens fund.

  Pravé menu