„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Dobrovolníci pomáhají zvládnout epidemii v Ústeckém kraji

  Téměř 500 dobrovolníků se od 1. října 2020 přihlásilo na četné výzvy a volání o pomoc  k nezištné pomoci v Ústeckém kraji. Lidé se mohli a stále mohou sami registrovat v databázi Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci. Z dosud registrovaných je již více jak 135 proškolených a nejméně 108 dobrovolníků již aktivně pomáhá kde je třeba, především v nemocnicích, domovech pro seniory, ale i jednotlivcům v obtížné životní situaci související  s epidemií koronaviru Covid-19. Každý dobrovolník před svým zapojením do činnosti prochází vstupním školením a je pojištěn. 

  Lidé z celého Ústeckého kraje reagují od 1. října na  výzvy ve sdělovacích prostředcích i na sociálních sítích k zapojení se do pomoci. Současná vlna solidarity je obdobná jako na jaře letošního roku. Nyní jsou  však dobrovolníci žádáni nejvíce v ústavních zařízeních jako jsou nemocnice a domovy pro seniory, kde z důvodu nákazy samotného zdravotnického a pečovatelského personálu dochází v některých případech  k nedostatku kapacity pro zajištění nezbytných činností souvisejících s péčí o pacienty a klienty. Pomocných rukou je  potřeba nejen při pečovatelské činnosti, ale i při úklidu, převlékání lůžek, pomoci v kuchyni, na recepci v domově pro seniory, při rozvozech jídla a ochranných pomůcek,  i při pomoci se stravováním jednotlivých klientů a pacientů. Při pomoci jednotlivcům či rodinám v domácím prostředí dobrovolníci zajišťují nákupy, vyzvedávají léky, pomáhají s drobnými domácími pracemi. V neposlední řadě se dobrovolníci pasují do rolí pomocníků s distanční výukou či doučováním.

  V neposlední řadě se dobrovolníci starají i o psychickou podporu především lidí upoutaných na lůžko, nebo osamělých, a  to prostým popovídáním a rozptýlením  všedních starostí  a obav v současné situaci. V menší míře než při jarní vlně koronaviru, ale přesto, se o poskytnutí pomoc hlásí i jednotlivci, především senioři s potřebou pořídit nákup, nebo vyvenčit pejska.

  Většina zapojených lidí neváhá pomoci i mimo region, ve kterém žijí. Ochota dojíždět do sousedního okresu i padesát kilometrů od bydliště není výjimkou. I díky tomu se dostává pomoci v potřebných oblastech. Nejvíce dobrovolnického potenciálu je k dispozici pro Ústecko (240), Děčínsko (85),  Teplicko (60). Bez podpory dobrovolníků však nezůstává ani Mostecko (35), Chomutovsko (20), Kadaňsko (15), Litoměřicko (10), Lounsko (3). V řadách dobrovolníků mírně převažují ženy (60%). Hlásí a zapojují se lidé všech věkových kategorií (od 17 do 76 let), přičemž nejpočetnější skupina pomáhajících je ve věkové kategorii 30-50 let. Motivace lidí hlásících se k pomoci není záhadou. Mnozí vnímají náročnost situace a jednoduše nejsou lhostejní. Jsou si vědomi svých možností a neváhají je nabídnout. Hlásí se často i lidé, kteří s ohledem na platná protiepidemická opatření nemohou vykonávat svoji profesi.

  Pomoc dobrovolníků aktuálně využívá 21 organizací, ohlasy jsou veskrze pozitivní, např. ředitelka Domova se zvláštním režimem v Terezíně, Jana Ryšánkové, napsala: „Spolupráce s dobrovolnickým týmem je úžasná. My už se překlápíme do druhé půlky, to nejhorší je za námi. A nikdy bychom to takhle nezvládli, kdyby nepřišli ti skvělí noví “kosmonauti” na naší terezínskou planetu. Díky.“

  Samotní dobrovolníci nasazení v pomyslné první linii komentují náročnost práce, vyjadřují obdiv nad úsilím personálu v nemocnicích a ostatních zařízeních, podtrhují zážitky vlastní užitečnosti a smyslu pomáhání, ke kterému se nabídli. To je často zásadní odměnou pro dobrovolníka za jeho skutečně nezištnou pomoc, o které mnozí nepotřebují mluvit. Prostě dělají, co je potřeba a co dovedou.

  O koordinaci požadavků organizací i jednotlivců a zapojování dobrovolníků do jednotlivých organizací, od jejich proškolení, pojištění a následnou podporu v terénu se stará Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji, které zastřešuje lokální dobrovolnická centra, jejichž pracovníci sami v aktuální situaci působí jako dobrovolníci nad rámec svých běžných pracovních povinností. Dobrovolnictví má v Ústeckém kraji letitou tradici. První dobrovolnické  centrum zde vzniklo v roce 1999 v Ústí nad Labem. Záhy se v dalších městech rodila lokální dobrovolnická centra, která fungují dodnes, jako například Slunečnice v Děčíně, RADKA v Kadani, dobrovolnické centrum při Diakonii ČCE v Mostě, nebo dobrovolnické centrum při organizaci ADRA v Chomutově. Nejmladším, ale o to akčnějším, dobrovolnickým centrem je spolek Spolu proti samotě v Teplicích, který vznikl před rokem.

  Záštitu dobrovolnictví v Ústeckém kraji poskytuje Krajský úřad Ústeckého kraje, který zahrnul koordinační centrum do svých struktur krizového řízení. V souvislosti se zvládáním epidemie COVID-19 deleguje na koordinační centrum řízení zdrojů dobrovolnické pomoci a též přispívá hmotnou pomocí v podobě poskytnutí desinfekčních a ochranných osobních prostředků dobrovolníkům. Pro každého dobrovolníka vstupujícího do zařízení s rizikem nákazy je tak zajištěn balíček pomůcek v podobě respirátoru, ústenek, ochranného obleku, ochranných brýlí, štítu, rukavic, návleků na boty. V reakci na potřebu distribuce těchto prostředků v kraji a zajištění dobrovolnické pomoci lidem v nouzi daruje centru též Ústecký kraj starší osobní vozidlo Škoda Fabia ze svého stávajícího vozového parku.

  Mgr. Lenka Vonka Černá
  Dobrovolnické centrum, z.s. – ředitelka

  Pravé menu