„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Neboj se svěřit

  Projekt „Neboj se svěřit“, byl v letošním roce realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Byl rozdělen do dvou hlavních cílů. Prvním cílem byla prevence domácího násilí. Tohoto cíle mělo být dosaženo realizací přednášek o domácím násilí pro žáky 5. až 9. třídy na základních školách a studenty víceletých gymnáziích na Chomutovsku a Podbořansku. V rámci přednášek jsme se snažili podpořit a rozvíjet vědomosti a dovednosti v boji proti domácímu násilí na dětech, či násilí v rodině. Na začátku roku 2020 jsme vytvořili 3 letáky pro každé město (Podbořany, Jirkov, Chomutov), kde byly uvedeny kontakty na instituce, na které je možné se obrátit s žádostí o pomoc.

  Oslovili jsme 9 ZŠ a 1 Gymnázium v Chomutově, 3 ZŠ a 1 Gymnázium v Jirkově, 2 ZŠ a 1 Gymnázium v Podbořanech s nabídkou preventivních přednášek. Zájem projevilo Gymnázium v Podbořanech, dvě ZŠ v Chomutově a jedna ZŠ v Jirkově. Nicméně z důvodu „první vlny“ pandemie Covid-19 se v první polovině roku přednášky neuskutečnily a byly přesunuty na podzim, kdy jsme si mysleli, že již nás žádné zavírání škol nepotká. I při „podzimní-druhé vlně“ došlo k uzavření škol a tak jsme nedokázali stihnout všechny domluvené besedy. Přednášky pro ZŠ v Jirkově byly přesunuty na období po novém roce 2021. Gymnázium v Podbořanech již na podzim přednášky raději nechtělo zrealizovat. Uskutečnili se 9 přednášek na ZŠ Hornická v Chomutově a 4 přednášky na ZŠ 17. listopadu v Chomutově. Celkem se účastnilo 225 žáků a 20 zástupců škol. Žádná ze škol, kterou jsme oslovili s nabídkou, neměla zájem o prvotní jednání s představením projektu a průběhu preventivní přednášky o domácím násilí s promítnutím filmu Zuživec.

  Druhým cílem projektu byla pomoc ohroženým osobám domácího násilí. Tato pomoc byla zajištěná prostřednictvím služby poradenství, terapie, právní pomoci, doprovodů (na úřady, Policii ČR, k lékaři, aj.) či proplacení cestovného do Intervenčního centra v Chomutově. I pro tuto pomoc byl na začátku roku 2020 vytvořen leták. Celkem službu sociálně právní poradenství využilo 16 osob (8 z Klášterce nad Ohří a 8 z Kadaně). Z tohoto počtu 4 jedinci potřebovali terapeutickou pomoc a 3 v této pomoci pokračují a pravidelně dochází na terapeutická setkání. Právní pomoc potřebovali 3 jedinci, jednalo se o jednorázové úkony. Intervenční centrum v Chomutově, navštívili 2 osoby, ale cestovné proplatit nechtěly. Doprovod nechtěla žádná ze zapojených osob.

  Pracovnice zapojené do projektu měly naplánovanou stáž v proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.. Tuto stáž jsme z důvodu vládních nařízení, spojených s pandemií Covid-19, museli zrušit.

  Fotogalerie

  Pravé menu