„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Školení lektorů – projekt posiluje kompetence dětí a mládeže v oblasti občanské angažovanosti

  Organizace RADKA z.s. zahájila v říjnu 2020 realizaci projektu “Aktivně k občanství v Ústeckém kraji”, který má posílit kompetence dětí a mládeže na ZŠ a SŠ v Ústeckém kraji prostřednictvím přednášek a workshopů. Tematické aktivity se věnují dobrovolnictví, prevenci domácího násilí, udržitelnému rozvoji, občanským kompetencím, atd. 

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Další z projektových aktivit je školení lektorů, zástupců spolupracujících organizací z celého Ústeckého kraje, kteří budou moci v rámci projektu a i po jeho skončení, realizovat nabízené aktivity. Původní plán byl realizovat školení v listopadu 2020 a to v “offline” podobě, ale jelikož situace kolem pandemie Covid-19 nebyla a stále není příznivá, školení se realizovalo ve dnech 11. a 12. března 2021 v online prostředí.

  Během dvou dní se do jednotlivých bloků zapojilo 18 účastníků z celého Ústeckého kraje. Jednalo se o zástupce spolupracujících organizací, především lokálních dobrovolnických center a dalších NNO, které se v regionu věnují koordinaci dobrovolníků a zároveň zvyšování povědomí široké veřejnosti o občanské angažovanosti.

  V úvodu setkání byl představen projekt „Aktivně k občanství v Ústeckém kraji“ a díky programové koordinátorce Khrystyně Verbytské i program Active Citizens Fund a jeho aktuální grantové výzvy. “Jsme rádi, že nás Khrystyne seznámila s aktuálními i připravovanými  grantovými výzvami a zároveň nám také zodpověděla konkrétní dotazy. V současné době je financování aktivit neziskových organizací aktuálním a důležitým tématem,” uvedla Bc. Stanislava Hamáková, DiS., vedoucí DC RADKA a zástupkyně realizátora projektu.

  Následně jsme zapojené účastníky seznámili s dalšími aktivitami projektu jako jsou tematické přednášky a workshopy na témata dorovolnictví, cíle udržitelného rozvoje a domácí násilí, nebo účastnické miniprojekty dobrovolnického charakteru a interaktivní vzdělávací hra C´est la vie. Na závěr prvního dne jsme si všichni rozšířili své dovednosti v užívání různých online aplikací, které je možné využívat nejen během aktivit realizovaných na školách. “Pokud se pandemická situace nezlepší a nebudeme moci realizovat naše aktivity na školách, přemýšlíme o převedení některých aktivit do online prostředí. Pro žáky a studenty pak budou díky využívání různých online nástrojů přednášky zajímavější a atraktivnější”, k danému bloku uvedla koordinátorka projektu Bc. Lucie Dvořáková, DiS.

  Druhý den jsme zahájili zasedáním členů RADY dobrovolnických center regionu Severozápad a následně jsme se věnovali výstupům z projektu, kdy jsme účastníky seznámili s připravovanou mediální kampaní na podporu NNO, dobrovolnictví a aktivního občanství. 

  Po obědě jsme pokračovali  interaktivními vzdělávacími hrami Keep cool a Svět, které je při samotné realizaci ve škole možné doplnit o další aktivity, jako např. tvoření z recyklovatelných materiálů, apod. “Školení bylo výborně připravené, oceňuji prezentace, ke kterým se můžu vrátit, děkuji za inspiraci na dobrovolnické aktivity, které lze dělat i v tomto velmi omezujícím období”, uvedla na závěr setkání jedna z účastnic.

  Dalšími plánovanými projektovými aktivitami jsou konference na daná témata, školení vedoucích pracovníků spolupracujících organizací v oblasti fundraisingu a akreditované školení pedagogických pracovníků.

  Pravé menu