„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Nová dobrovolnice Eileen // New volunteer Eileen

  | 1. května 2021 | English version follows |

  Obnovení mezinárodních spojů na konci dubna konečně dovolilo naší dobrovolnici Eileen dorazit do Kadaně. Eileen u nás působí už od začátku března, nicméně vzhledem k situaci započala svou dobrovolnickou službu online z Kolína nad Rýnem, odkud pochází. Eileen u nás dobrovolničí díky programu Silní sousedé 2.0, na kterém spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem z. s. v Ústí nad Labem.

  Na dálku pro vás připravovala nejrůznější online aktivity a výzvy, které jste mohli vidět například na našem Facebooku a také prezentovala o Německu a dobrovolnictví na osmi školních přednáškách. Spolu s tureckým dobrovolníkem Burakem nyní spravují zahraniční Instagram, kde vás seznamují s dobrovolnictvím, svými zeměmi, tradicemi a také s rodnými jazyky. Svou cestu dobrovolnictvím a všechny její radosti i úskalí také pravidelně sdílí na dobrovolnickém blogu. Eileen pro vás i nadále vymýšlí zábavné aktivity, a to dokonce v češtině, kterou se aktivně učí. Hned jak se rozvolní, budete se s ní moci setkat také osobně převážně v Mateřském centru nebo při dalších aktivitách.

              


  The resumption of international travel connections at the end of April finally allowed our volunteer Eileen to arrive in Kadaň. Eileen has been part of our organiaztion since the beginning of March, however, due to the situation, she started her volunteer service online from Cologne, where she comes from. Eileen is volunteering within the Silní sousedé 2.0 program (Starke Nachbar), in which we cooperate with the Dobrovolnické centrum in Ústí nad Labem.

  From home, Eileen prepared various online activities and challenges for you, which you could see, for example, on our Facebook, and she also presented about Germany and volunteering at eight school lectures. Together with our Turkish volunteer Burak, they now run the international Instagram, where they introduce volunteering, their countries, traditions and also native languages. They also regularly share their journey through volunteering and all its joys and obstacles on a volunteer blog. Eileen is still creating interesting and fun activities for you, even in Czech, which she is actively learning. As soon as the restrictions are cancelled, you will also be able to meet her in person, mostly at the Maternity Center or during other activities.

  Pravé menu