„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Naši dobrovolníci ve vašich školách // Our volunteers at your schools

  | 2. května 2021 | English version follows |

  Máme za sebou 16 nabitých besed na základních a středních školách v našem regionu. Zahraniční dobrovolníci Eileen (Německo) a Burak (Turecko) spolu s námi svou přítomností v online hodinách zpestřili výuku již 219 studentům. Představili sebe, svou zemi a dobrovolnické programy, ve kterých působí. Nechybělo seznámení s dalšími příležitostmi, které studenti mohou využít (např. Erasmus+) a také představení sítě Eurodesk, která jim může pomoci získat potřebné informace. Zavítali jsme do hodin angličtiny, němčiny a také zeměpisu, při němž nechyběl simultánní překlad do češtiny. Po každé prezentaci dostali studenti prostor pro zpětnou vazbu a své dotazy. Zejména studenty vyšších ročníků dobrovolnictví velice zaujalo, a tak doufáme, že jsme je dostatečně motivovali a v budoucnu některý z programů vyzkouší.

  Mockrát děkujeme 1. a 5. ZŠ v Kadani a Střední zdravotnické škole v Chomutově za umožnění působení v jejich hodinách.

  Prezentace dobrovolníků si můžete prohlédnout na jejich blogu.

  “Touto cestou bychom chtěli poděkovat organizaci Radka za zprostředkování akce, pochválit naše žáky za jejich odvahu při kladení otázek a věříme, že hodiny uskutečněné „tak trochu jinak“ byly pro naše žáky přínosem a motivací k další výuce anglického jazyka.”

  – 5. ZŠ Kadaň

  “Děkuji Vám i Eileen s Burakem za milá setkání. Oběma přejeme hodně zdaru v osobním i studijním životě. Oba byli velmi milí a musím říct, že online setkání zvládli se ctí. Patří jim 👍. Já, mé kolegyně i žáci jsme vás rádi poznali a jsem si jistá, že pro naše žáky to bylo obohacující a zároveň i příjemná změna v distančním vzdělávání.”

  – Mgr. Marcela Malíková, SZŠ Chomutov

              


  So far we have organized 16 interactive presentations on primary schools and high schools in our region. Foreign volunteers Eileen (Germany) and Burak (Turkey) have already entertained 219 students during their online classes. The volunteers introduced themselves, their country and volunteering programmes they are participating in. The coordinator also shared other opprotunities, such as Erasmus+ program and Eurodesk network. They visited English and German classes and also Geography class with simultanious translation of their presentations to Czech. After each presentation students had a space for feedback and discussion. Especially senior students were very interester in volunteering, so we hope that we motivated them enough to try some of the programmes in the future.

  You can find the presentations and more on our volunteers’ blog.

  “We would like to thank Radka organization for organizing the event, we appreciate our students’ courage when asking the questions and we believe that classes in some way “different” were beneficial for our students and motivated them to further learn English”

  – 5.  Primary School, Kadaň

  ” Thank you, Eileen and Burak for such nice meetings. We wish them both a lot of success in personal and study life. They were both very kind and handled the online meetings with honor. They deserve 👍. Me, my colleagues and students were glad to meet you and I am sure that for our students it was very beneficial and also pleasant change in distance education.”

  – Mgr. Marcela Malíková, SZŠ (Medical High School) Chomutov

  Pravé menu