„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Budoucnost máme ve svých rukou

  | 4. června 2021 |

  V rámci Evropského týdne mládeže jsme ve spolupráci s Eurodeskem, EUTIS, DZS a MŠMT pořádali super workshop s názvem Budoucnost máme ve svých rukou. Workshop byl určený mladým ve věku 15 – 22, kteří se zajímají se o své okolí a chtějí v něm něco zlepšit.

  V úvodu účastníky čekaly nejrůznější dílčí úkoly, během kterých měli možnost lépe se mezi sebou seznámit a prolomit ledy. Následně jsme se věnovali například tématu občanské angažovanosti, kdy jsme si definovali, co to vlastně znamená být občanem a jaká jsou naše občanská práva. Dále byl představen program Erasmus+ a aktivity, které mladým nabízí. Blíže jsme se pak zajímali o tři hlavní témata nového programového období, kterými jsou ekologie, digitalizace/dezinformace a participace. Účastníci také společně sdíleli problémy, které je v jejich okolí trápí a které by rádi změnili. Námětů bylo opravdu mnoho, od výměny rezavé městské cedule až po nepřehledné hospodaření města.

  Po obědové pauze se k workshopu připojili hosté. Každý z nich zastával jedno téma z programu Erasmus+. Za ekologii jsme přivítali Ing. Ivanu Mertovou, téma dezinformace patřilo Mgr. Jiřímu Vyčichlovi, Ph.D a participace pak Kateřině Hrubé, vedoucí našeho centra. Účastníci se rozdělili do šesti skupin, přičemž každá skupina pracovala na projektu zlepšení svého okolí a nápady průběžně konzultovala s hosty. Mluvčí z každé skupiny pak projekt představili a následovalo hlasovaní o vítězích.

  A co účastníci společně vymysleli? Například zhotovení barevných laviček ke zvelebení nepříliš hezkého veřejného prostoru. Úpravu chráněné krajinné oblasti, ve které chybí odpadkové koše. Volby nanečisto, pro snazší rozhodování mladých, kteří jdou poprvé volit. Vybudování parku pro všechny generace ve městě, kterému takový společný prostor chybí. A další skvělé návrhy.

  Jednotlivé skupiny mají do konce tohoto týdne možnost vypracovat jednoduchou projektovou žádost a odevzdat ji pořadatelům akce. Z odevzdaných projektů bude vybráno 12 nejlepších, jejichž autoři se budou moci zúčastnit společné konference, na které bude vybrán celorepublikový vítěz. Autoři všech odevzdaných projektů budou mít po dobu jednoho roku možnost využít konzultace expertů z Domu zahraniční spolupráce, kteří jim pomohou najít ten nejlepší způsob, jak projekt realizovat.

  Všem zúčastněným děkujeme a držíme palce. Těšíme se zase za rok!

        

  Pravé menu