„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Dobrovolnický workcamp – z Francie do Kadaně na pár dní

  | 1. listopadu 2021 | English version follows

  Kadaňská RADKA z. s. ve spolupráci s organizací INEX-SDA pořádá již několikátým rokem mezinárodní dobrovolnické workcampy. V období letních prázdnin se na příměstském a pobytovém táboře můžete potkat se zástupci několika zemí, kteří v rámci multikulturních aktivit a výuky anglického jazyka představují malým i větším dětem své země.

  “Kromě těchto pravidelných aktivit jsme otevřeni každé spolupráci, a tak jsme v letošním říjnu, i přes veškerá opatření a po dvouleté pauze, přivítali francouzské účastníky, “ řekla Kateřina Hrubá, vedoucí mezinárodních aktivit.

  Dobrovolníci měli během dvou týdnů připravený bohatý program, ale zároveň i dost času na poznávání města Kadaně a okolí.

  První aktivitou, druhý den po příjezdu do Kadaně, se francouzští dobrovolníci představili studentům kadaňských středních škol a široké veřejnosti v rámci aktivity “Živá knihovna, aneb dobrovolnické příběhy ve věži”. Povídání našich hostů ještě doplnili další zahraniční dobrovolníci, kteří se do činnosti organizace zapojují v rámci programu Evropský sbor solidarity. Jednalo se o Buraka, který nás pár dní poté opustil a vrátil se do rodného Turecka, nebo španělskou dobrovolnici Paulu, jejíž ročník pobyt v ČR teprve začíná. Kromě této akce si na závěr svého pobytu skupina francouzských dobrovolníků připravila i závěrečný společenský večer, tzv. Café Lingua. Mohli jsme tak více poznat jejich zemi, seznámit se s regionem Ardèche, nebo ochutnat výborná francouzská jídla.

  Hlavní náplní připravovaných aktivit však bylo kreativní tvoření, zvelebování okolí či samotné provozovny organizace, práce na zahradě, atd.

  A aby poznávání bylo opravdu vzájemné, dobrovolníci během svého pobytu navštívili místní památky, okolní města, navštívili některé další neziskové organizace, místní školu a o víkendu si nenechali ujít příležitost navštívit hlavní město Prahu. Našim hostům se všude dostalo milého přivítání a zacházení. A nejen to! Návštěva chomutovského gymnázia v hodině francouzštiny dala příležitost vzniknout novým přátelstvím a poznat naši kulturu i z jiného pohledu. O tom svědčí článek na školních webových stránkách.

  Poděkování patří všem spolupracujícím organizacím a školám, veřejnosti i zaměstnancům a dobrovolníkům RADKA z. s., kteří se zahraničním dobrovolníkům po celou dobu jejich pobytu v Kadani věnovali. Organizace podobného setkání, byť na několik dní, není nic jednoduchého, zabere týdny příprav, ale výsledek vždy stojí za to. Každé setkání přináší nová poznání, nové zkušenosti a nabízí jiný pohled na svět.

              


  In cooperation with the INEX-SDA organization we have been organizing an international volunteer workcamp for several years now. During the summer holidays you can meet participants from several countries at the daily camp and summer camp. They introduce kids and youngsters their countries as part of multicultural activities and teach them English by play.

  “Apart from these regular activities, we are open to any cooperation, so this October, despite all the measures and after a two-year break, we welcomed the French participants,” said Kateřina Hrubá, head of International Cooperation.

  The volunteers had a rich program prepared within two weeks, but also plenty of time to explore the city of Kadaň and its surroundings.

  As the first activity French volunteers introduced themselves to local students and the community during a public event “Living Library – Volunteering Stories”. They also had the opportunity to meet other international volunteers who are participating in our organization within the European Solidarity Corps program – Burak from Turkey and Paula from Spain.

  The main part of this workcamp were crafting activities (pottery class, porcelain painting etc.), improvement of the organization’s premises, work in the garden and next.

  The volunteers also visited other non-profit organizations, local schools and on the weekend they did not miss the opportunity to visit the capital city of Prague. Our guests received a warm welcome and treatment everywhere. And not only that! A visit to Chomutov gymnazium French class gave them the opportunity to create new friendships and get to know our culture from a different perspective.

  At the end of their activity volunteers also prepared a farewell party – our traditional Café Lingua. We had the opportunity to get to know their country and the Ardèche region better and we also tasted some excellent French food.

  Thanks to all organizations and schools participating, the public as well as the employees and volunteers of RADKA z. S., who help the French participants throughout their stay in Kadan. Organizing such an event, even for a few days, is not easy. It takes weeks of preparation but the results are always worth it. Each intercultural meeting brings new knowledge, new experiences and offers a different point of view on the world.

  Pravé menu