„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Rok 2021 – nové výzvy a nový směr dobrovolnických aktivit

  Do roku 2021 jsme vkročili s pandemií, souvisejícími opatřeními a mnohými omezeními. Pro většinu dobrovolníků se jejich dobrovolnická činnost stala nedostupnou na dobu neurčitou. Uzavřené nemocnice, domovy pro seniory, ambulantní služby i volnočasové aktivity pro děti a dospělé znamenali desítky dobrovolníků, kteří nevěděli, kdy opět budou moci navštěvovat “své” seniory, doučovat další děti nebo chodit na návštěvy za pacienty nemocnice. S dobrovolníky jsme se tak potkávali při pravidelných online dobrokavárnách, kde jsme měli prostor pro společné povídání, sdílení i vymýšlení nových a nových aktivit. 

  Pandemie však znamenala také nové dobrovolnické příležitosti. Jen byly jiné, než se kterými jsme se setkávali při první vlně (jaro 2020). Místo šití roušek jsme zajišťovali nákupy, vyzvedávání léků, pomoc při zajišťování úředních záležitostí a to nejen seniorům, ale i rodičům samoživitelům nebo lidem v karanténě. Nadále jsme úzce spolupracovali s Krajským koordinačním centrem dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji (iniciátor Ústecký kraj). Pokračovala evidence nových dobrovolníků napříč Ústeckým krajem, jejich proškolování a zajišťování poptávky do nemocnic a pobytových sociálních služeb. 

  Prostřednictvím sociálních sítích jsme realizovali nové projekty – děti z mateřských škol kreslily obrázky, které jsme předávali v domovech pro seniory nebo v Nemocnici Kadaň na oddělení LDN. Vojáci z 41. mechanizovaného praporu “gen. Josefa Malého” za nás rozdali kytičky k příležitosti Mezinárodního dne žen na oddělení LDN kadaňské nemocnice. Spojení našich sil nám tak umožnilo rozdávat radost v této nelehké době. 

  Díky postupnému rozvolňování opatření v jarních měsících se většině dobrovolníků podařilo vrátit do “svých” organizací a navázat na své předchozí dobrovolnické aktivity. Radost a úsměv na tváři tak mohly opět vykouzlit i naše canisterapeutické týmy. Některé organizace však zůstaly pro dobrovolníky uzavřené, nebo o dobrovolnické aktivity nebyl již takový zájem. I přesto se nám v roce 2021 podařilo zapojit 81 dobrovolníků, kteří dobrovolnictví věnovali 2035,15 hodin svého času. 

  Z jednorázových akcí jsme se zapojili do regionální akce “Dny dobrovolnictví v Ústeckém kraji”, kterou na podporu dobrovolnictví pořádalo Regionální dobrovolnické centrum v Ústeckém kraji. V srpnu jsme se již druhým rokem zapojili do národního rekordu “Česko jde SPOLU na piknik”, kterou pořádala partnerská organizace SPOLU proti samotě z Teplic. Jak se nám daří, jsme prezentovali na odborné konferenci ve Zlíně nebo v rámci Dne sociálních služeb v Podbořanech. V říjnu jsme se stali součástí konference “Dobrovolnictví v kultuře: staré otázky a nové výzvy” pořádané pod záštitou NIPOS a zapojili jsme se do mezinárodní kampaně Erasmusdays. Dobrovolnické aktivity se nám podařilo zviditelnit a finančně podpořit díky účasti Dobroklubu RADKA a jeho prodejnímu stánku na pěti regionálních kulturních akcích. Adventní čas jsme se poté snažili zpříjemnit seniorům v domovech pro seniory (Podbořany a Klášterec nad Ohří) díky akci Ježíškova vnoučata, veřejné výzvě na sociálních sítích a spolupráci s mateřskými školami, které s dětmi malovali a tvořili vánoční přání a dekorace. Pro zdravotníky Nemocnice Kadaň jsme uspořádali dobrovolnické pečení dobrot, které jsme poté roznesli spolu s výrobky Dobroklubu pro radost. Poslední akcí v letošním roce byla spolupráce se ZUŠ Klementa Slavického v Kadani a vystoupení pěveckého sboru na oddělení LDN v Nemocnici Kadaň. 

  Děkujeme všem, kteří nás v našem úsilí podpořili nebo podporují. Z našich donátorů to je Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústecký kraj, Město Kadaň, Česko-německý fond budoucnosti a další nadace. V roce 2021 to byla Nadace ČEZ (zaměstnanecký grant) a Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu “Vy rozhodujete, my pomáháme”.

     

  Pravé menu