„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  O dobrovolnictví umíme mluvit i s žáky 1. stupně ZŠ

  Mnozí si mohou myslet, že hovořit o dobrovolnictví s dětmi z 1. až 5. tříd je pro ně nicneříkající téma. Je tomu ale naopak. Tito menší žáci jsou tématům vzájemné pomoci více otevřeni. Dokonce máme zkušenost, že již s předškolními dětmi je možné o dobrovolnictví mluvit, jen je potřeba sdělované informace a aktivity vhodně přizpůsobit danému věku.

  Pokud si budeme s dětmi a mládeží povídat v různých fázích jejich vzdělávání (mateřská škola, 1. a 2. stupeň základní školy, střední škola) o českém a zahraničním dobrovolnictví, jeho aktivitách či možnostech, přínosu pro samotného dobrovolníka, ale i pro společnost, přijde jim tato oblast společenského života naprosto normální.

  V případě workshopů o dobrovolnictví pro žáky prvního stupně napíšeme na tabuli pojmy, jako je dobrovolnictví, dobrovolnické centrum, koordinátor dobrovolníků, dobrovolník. V 1. a 2. třídě čteme následně krátkou pohádku: Jak se ježek Lojza stal dobrovolníkem[1]. Děti z 2. třídy se již na čtení mohou samy podílet. Po přečtení si s dětmi povídáme o tom, co se v pohádce stalo a vysvětlujeme již zmíněné pojmy. Pokud jsou děti starší, není třeba číst pohádku, ale dáme dětem za úkol říct jedno slovo, které je k tématu dobrovolnictví napadá. Slova zapisujeme na tabuli a povídáme si o tom, proč zvolili zrovna toto slovo a jak se s našim tématem pojí. Můžeme ukazovat na kartičkách další pojmy, jako např. společenská odpovědnost firem, nadace, sbírky, dárcovství, obchod, komunita, společnost, aj. Ptáme se na význam pojmů, vysvětlujeme je a pojíme s tématem.

  Dále pokračujeme aktivitou, ke které používáme např. Karty ctností. Zeptáme se, zda ví, co je to ctnost, popřípadě vysvětlíme. Žáci mají za úkol vybrat jednu kartu, na které je ctnost, o které se domnívají, že by jí dobrovolník měl mít. Následně si o každé vybrané kartě povídáme, a pokud všichni souhlasí, že by danou vlastností měl být dobrovolník obdařen, umístíme jí na viditelné místo (např. na tabuli pod pojmy, které jsme tam napsali).

  V následující části vyprávíme o dobrovolnictví u nás v organizaci, ukážeme dětem logo, hovoříme o koordinátorovi. Kdo to je a co je jeho úkolem. Mluvíme o dobrovolníkovi. Jaký je postup, když přijde nový zájemce o dobrovolnictví. Informujeme o dobrovolnické smlouvě, pojištění a zákonu. Ukazujeme fotky z činnosti našich dobrovolníků.

  Pokud máme k dispozici dvě vyučovací hodiny je prostor např. vyzkoušet s dětmi jaké to je být dobrovolníkem, který musí provést nevidomého člověka cestou s překážkami. Vždy se zeptáme, kdo che být dobrovolníkem a kdo chce být vedeným, tedy tím kdo má zavázané oči šátkem. Trasu vytvoříme z židlí a lavic či ostatních věcí, které jsou ve třídě k dispozici. Po aktivitě s dětmi hovoříme o tom, jaké to pro ně bylo. Zda se něčeho obávali, atd.

  Děti následně rozdělíme do skupinek, kdy ty menší mohou malovat ideálního dobrovolníka a zamýšlejí se nad tím, co by mohl dělat, s čím bude pomáhat. Větší děti od 3. třídy ve skupinkách plánují dobrovolnickou aktivitu či projekt, který by oni sami mohli realizovat nebo do kterého by se mohla zapojit celá třída či škola. Na papír zapisují i pomůcky, které k aktivitě budou potřebovat, čas, který realizaci projektu chtějí či potřebují věnovat. Jednotlivé výtvory, jak malované dobrovolníky, tak vytvořené projekty, děti ukáží a představí celé třídě.

  Na konci požádáme žáky, aby nám sdělili jednu věc, kterou se dnes dozvěděli, nebo se jich zeptáme, zda chtějí být dobrovolníkem a s čím by chtěli pomáhat.

  V Ústeckém kraji nyní probíhají tyto aktivity díky projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  [1] Pohádku vytvořila dobrovolnice Ráchel Horká z Dobrovolnického centra STOPA Charity Uherský Brod. Děkujeme za možnost využívání pohádky při našich aktivitách.

     

   

  Pravé menu