„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Studium pedagogiky volného času

  V Ústeckém kraji jsme otevřeli historicky první Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, do kterého se zapojilo 17 účastníků. Studium je akreditované MŠMT ČR podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v rozsahu 40 hodin. Výstupem je certifikát opravňující absolventy k práci ve střediscích volného času, v domovech dětí a mládeže a v dalších školských zařízeních zájmového vzdělávání, např. jako táboroví vedoucí, aj. Cílem je rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které využijete při práci s dětmi v profesním či osobním životě. Studium vede garantka a lektorka s mnoholetou praxí Bc. Vlastimila Faiferlíková.

  První blok studia se uskutečnil od 11. – 13. února 2022 a účastníci se nejen dozvěděli spoustu informací. Také si rozšířili své praktické dovednosti, například při sestavení aktivit, skupinové dynamice, zážitkové pedagogice, tvorbě pedagogického projektu, atd.

  Další víkendové setkání účastníky čeká v březnu, následně budou pracovat formálně i prakticky na závěrečné práci a v polovině května je čeká závěrečná zkouška.

  Studium pedagogiky volného času je realizováno v rámci projektu „Aktivně k občanství v Ústeckém kraji“. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  Pravé menu