„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Evidujeme vyšší zájem škol o neformální vzdělávání

  S druhým pololetím školního roku 2021/2022 evidujeme vyšší zájem škol o neformální vzdělávání. A tak jsme pokračovali v navazování nové a prohlubování dosavadní spolupráce se školami.

  S aktivitami projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji jsme navštívili Základní školu Na Podlesí v Kadani (třída 8. A), Základní školu 17. listopadu v Chomutově (8. a 9. třída), Základní školu Lidická v Bílině (třídy 8. A, 8. B, 9. A, 9. B) a Základní školu T. G. Masaryka v Krabčicích (1. až 5. třída). Také nás navštívili studenti Gymnázia v Podbořanech (kvinata). Pro školy jsme realizovali workshopy Bez násilí, Dobrovolnictví a Cíle udržitelného rozvoje se zaměřením na cíle Hlad a Odpovědná výroba a spotřeba. Zahráli jsme si interaktivní vzdělávací hry Vingo, C´est la vie a Keep Cool.

  Aktivit se zúčastnilo celkem 146 žáků či studentů a 10 pedagogických pracovníků. Všichni se do vybraných programů zapojovali s nadšením. Některé třídy se účastnily více vzdělávacích programů.

  Aktivity jsou realizovány díky projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  Pravé menu