„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Dobrovolníci v Ústeckém kraji pomáhají válečným uprchlíkům

  Více než 50 dobrovolníků se od 27.2. 2022 hlásí a zapojuje do praktické pomoci lidem přijíždějícím z válkou zmítané Ukrajiny přímo v Ústí nad Labem v rámci činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Mnozí další dobrovolníci se hlásí v ostatních městech kraje. Nezištná pomoc dobrovolníků pomáhá zvládnout logistiku sbírek i rozvážení a vydávání materiální pomoci, pomoci se zajištěním oblečení, distribuci občerstvení, poskytování informací, orientaci uprchlíků v pro ně neznámem prostředí našich měst, rozvážku osob na potřebná místa, tlumočení do ukrajinštiny. Dobrovolníci působící v KACPU se také podílí na zajištění programu pro ukrajinské děti v dětské a školním koutku a svou přítomností též poskytují emoční podporu lidí čekajících na registraci či ubytování prostým úsměvem, či obyčejným rozhovorem. V Krajském asistenčním centru v Ústí nad Labem dobrovolníci pracují spolu s ostatními profesionály v režimu 24/7.

  Spontánní vlnu solidarity a ochotu jednotlivců zapojovat se do pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům se v současných dnech daří měnit v soustředěnou a koordinovanou pomoc dobrovolníků tam, kde je skutečně nejvíce potřeba. V ústeckém kraji se zcela přirozeně k pomoci hlásí lidé, kteří se během posledních dvou let podíleli na zvládnutí pandemie, ale přidávají se i noví, další.  Pomoc lidí ochotných věnovat nezištně svůj čas a dovednosti je nyní velmi užitečná při zajištění koordinace uprchlíků přicházejících do ubytovacích  a registračních míst, při zajištění jejich základních potřeb souvisejících se distribucí základního občerstvení, zajištěním pitného režimu, odpočinkem, tříděním dosud shromážděné materiální pomoci a přípravou balíčků pro uprchlíky, obstaráním programu pro děti v dětském koutku. Podílí se též na převozu lidí i materiálu na potřebná místa a zajištění potřebného oblečení pro uprchlíky, poskytují informace, reagují a nejrůznější potřeby lidí z Ukrajiny, ale i profesionálů, kteří se jim věnují.

  V Ústeckém kraji se do takové pomoci průběžně zapojují lidé prakticky všech věkových skupin – studenti, zaměstnanci, senioři.  Motivace lidí hlásících se k pomoci není záhadou. Mnozí vnímají náročnost situace a jednoduše nejsou lhostejní, cítí velkou míru solidarity a svým přístupem potvrzují, že situace na Ukrajině se týká i každého jednoho z nás. Odměnou dobrovolníka zapojeného do jakékoliv aktivity jsou nově navázané kontakty a přátelství, nové zkušenosti, zážitky vlastní užitečnosti a smyslu pomáhání, ke kterému se nabídli. Mnozí z dobrovolníků považují za samozřejmé, že dělají něco navíc, pro druhé, ve volném čase – prostě dělají, co je potřeba a co dovedou. Každý dobrovolník před svým zapojením do činnosti prochází vstupním školením a je pojištěn.

  V ústeckém KACPU, které svou činnost zahájilo 3.3. 2022,  koordinuje dobrovolníky Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem. Během prvních 24 hodin jeho provozu vystřídalo cca 20 dobrovolníků. Mezi zapojenými jsou též všichni zaměstnanci ústeckého dobrovolnického centra a část pracovníků ústecké pobočky Člověk v tísni. Krátká zkušenost dobrovolníků hovoří o tom, že lidé z Ukrajiny nejvíce potřebují informace, oblečení, potraviny a třeba i zázemí pro péči o své nejmenší děti.

  Nezbytná je koordinace veškeré pomoci a realizovaných aktivit a spolupráce všech zapojených aktérů. V rámci Ústeckého kraje se proto zástupci neziskových dobrovolnických organizací účastní tzv. panelu humanitárních organizací působících v Ústeckém kraji a ředitelka ústeckého Dobrovolnického centra, Mgr. Lenka Černá, zastupuje tento panel při  jednáních krizového štábu Ústeckého kraje, které k současnému dění uvádí: “Vážím si všech, kdo chtějí pomoci a pomáhají, včetně všech kolegů ze zdejších humanitárních i jiných neziskových organizací, oceňuji vedení kraje a vedení města Ústí nad Labem za bezvadnou koordinaci a spolupráci v těchto náročných dnech. Ukazuje se, že dlouholetá spolupráce neziskového sektoru s místní samosprávou a schopnost koordinovaného postupu se opět úročí a vede k efektivnímu využití lidských i materiálních zdrojů

  Záštitu dobrovolnictví v Ústeckém kraji dlouhodobě poskytuje Krajský úřad Ústeckého kraje, který zapojuje  dobrovolnická centra do svých struktur krizového řízení dle aktuálních potřeb a vzniklých situací.

  Dobrovolnictví má v Ústeckém kraji letitou tradici. První dobrovolnické  centrum zde vzniklo v roce 1999 v Ústí nad Labem. Záhy se v dalších městech rodila lokální dobrovolnická centra, která fungují dodnes, jako například Slunečnice v Děčíně, RADKA v Kadani, dobrovolnické centrum při Diakonii ČCE v Mostě, nebo dobrovolnické centrum při organizaci ADRA v Chomutově.

  Kontakt pro média:
  Mgr. Lenka Vonka Černá
  Tel.: 606 512 905
  E-mail: lenka.cerna@dcul.eu

  Pravé menu