„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Rekultivace po oduhelnění

  | 23. – 24. března 2022 |

  Jednou z hlavních priorit EU pro nynější období je Green EU, tzv. Zelená Evropa, a tak i my se v aktivitách tomuto tématu hodně věnujeme. Vzhledem k místu, ve kterém žijeme, je pro nás toto téma velice důležité a bezprostředně se nás týká.

  A co se vlastně skrývá pod pojmem rekultivace? Je to souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí zásahy do krajiny. Nejčastěji se jedná o území postižené těžbou nerostných surovin (jámy po povrchové těžbě uhlí, vytěžené pískovny, kamenolomy…). Výsledkem může být přeměna vytěžených ploch na pole a lesy, vybudování rekreačního zázemí nebo záměrný vznik „nové divočiny“ (Wikipedia).

  Když se rozhlédnete po Ústeckém kraji, vlastně jen kousek za Kadaň, asi vám bude jasné, proč jsme se s žáky 7. ročníku 5. ZŠ věnovali právě rekultivaci po oduhelnění. Žáci měli v rámci skupinové práce za úkol vymyslet vlastní miniprojekt, který vydolované oblasti v našem okolí užitečně a efektivně přemění. Měli se také zamyslet nad tím, co ke svému záměru budou potřebovat a na koho by se pro jeho realizaci mohli obrátit.

  Navržené projekty byly opravdu zajímavé, originální a některé z nich do detailu promyšlené. ECO rezervace s farmou, komunitní zahrada pro všechny generace, zalesnění, ale i skatepark nebo atletický stadion postavený pouze ze dřeva. 🙂 5. ZŠ moc děkujeme a tešíme se zase někdy příště! #SDGs

   

   – Katka, vedoucí YCR

        

   

  Pravé menu