„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  DC RADKA otevřelo dveře veřejnosti a oslavilo 15. let

  Již od roku 2006 působí v regionu Kadaň a okolí Dobrovolnické centrum RADKA. A tak v pátek 1. 4. 2022 v rámci dne otevřených dveří spolu s veřejností oslavilo své 15. narozeniny. A protože 15 let je již dlouhá doba, dobrovolnické centrum se k této příležitosti rozhodlo připravit výstavu, jejíž zahájení spojila právě se dnem otevřených dveří.

   

  Dobrovolnické centrum RADKA zahájilo svou činnost na podzim 2006 a první přijímající organizací se stala Nemocnice Kadaň s.r.o., kam dobrovolníci docházeli na dětské oddělení a LDN. Následující rok jsme již evidovali 26 aktivních dobrovolníků a 1290 dobrovolnických hodin. Po úspěšném startu v kadaňské nemocnici tak dobrovolníci začali působit v dalších třech organizacích. Zároveň vznikla potřeba společného sdílení a tak byla založena RADA dobrovolnických center regionu Severozápad. Každým dalších rokem narůstali počty dobrovolníků, dobrovolnických hodin, přijímajících organizací a dobrovolnických programů. V roce 2010 jsme činnost organizace RADKA podpořili firemním dobrovolnictvím a tak nás poprvé navštívili zaměstnanci Skupiny ČEZ. V roce 2013 došlo k personální změně na pozici vedoucí DC RADKA a činnost dobrovolnického centra se poprvé přesunula za hranice ČR. V rámci mezinárodního projektu se slovenskou organizací Platforma dobrovolnických center a organizací jsme uspořádali výměnnou stáž šesti českých a šesti slovenských dobrovolnic ve věku 50+. V roce 2015 jsme se stali místním centrem programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu a získali akreditace pro vysílání a hostování zahraničních dobrovolníků. Zároveň jsme překročili pomyslnou hranici 2500 dobrovolnických hodin ročně. Následující rok byl podpořen projekt tříletý mezinárodního sdílení s partnery z Polska a Bulharska, financovaný programem Erasmus+. Rok 2017 byl zlomový v počtu dobrovolnických hodin, kdy jsme atakovali hranici 3500 hodin za rok. Nedílnou součástí činnosti RADKA z.s. jsou mezinárodní dobrovolnické workcampy ve spolupráci s INEX-SDA. Rok 2018 byl ve znamení přípravy a absolvování kvalifikační zkoušky na koordinátora dobrovolníků, kterou úspěšně absolvovaly dvě naše pracovnice. Následující rok jsme se začali věnovat nových oblastem a aktivitách. Dobrovolníci se zapojili do jednorázových akcí jako např. Sbírka potravin, ples neziskovek, Krabice od bot a další. Činnost canisterapeutických týmů se nám díky finanční podpoře podařilo z Kadaně a Klášterce nad Ohří rozšířit i do nedalekého Žatce. Činnost DC RADKA jsme rozšířili o Dobroklub. Za poslední dva roky jsme zároveň dosáhli další mety a to evidence více jak 3500 dobrovolnických hodin za rok. Rok 2020 začal plánování mezinárodních mobilit a dalšího rozvoje. Nicméně pandemie Covid-19 dala dobrovolnických aktivitám zcela jiný směr. Většina přijímajících organizací se pro dobrovolníky (a nejen je) zcela uzavřela. Dobrovolníci začali být potřeba v terénu – nákupy, šití roušek, podpora osamělých lidí v domácím prostředí, aj. Stali jsme se tak součástí krajské platformy Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji a pomáhali, jak a kde bylo zrovna potřeba. Vše ostatní se na několik měsíců ocitlo stranou. I přesto jsme se na podzim 2020 stali dobropointem Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj, tedy místem, kde je možné získat informace o dobrovolnictví a dobrovolnických příležitostech po celém kraji. Rok 2021 se stále po většinu své části odehrával v pandemické době a s ní souvisejícími opatřeními. Osobní setkání nahradily online schůzky, místo šití roušek byli dobrovolníci nejvíce potřeba v pobytových zařízeních sociálních služeb a zdravotnictví a finanční podporu naší činnosti jsme sháněli po troškách a kde se dalo. V časech rozvolňování jsme se pak stali součástí národní akce „Česko jde spolu na piknik“, svou činnost jsme prezentovali v rámci Dnů dobrovolnictvím v Ústeckém kraji, Dne sociálních služeb v Podbořanech, konference „Dobrovolnictví v kultuře: staré otázky a nové výzvy“ nebo jsme se zapojili do mezinárodní kampaně Erasmusdays 2021.

  Jaké výzvy nám přinese rok 2022 je zatím stále otázkou. Pokračujeme v realizaci mezinárodní mobilit, připravuje spolupráci s organizací Mezi námi o.p.s. a zahájení dvou nových aktivit – dobrovolnického programu Přečti a partnerském programu Povídej.

  Výstavu představou v rámci dne otevřených dveří je možné shlédnout až do konce dubna 2022 v provozovně RADKA z.s.

  Děkujeme všem účastníkům a partnerům, kteří nás v rámci dne otevřených dveří přišli navštívit, zavzpomínat s námi na společnou minulost a zároveň si popovídat o plánech do budoucna. Více informací o činnosti Dobrovolnického centra naleznete na webových stránkách, facebooku a instagramu.

  Pravé menu