„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  5 let Evropského sboru solidarity // 5 years with European Solidarity Corps

  | 14. května 2022 | English version follows

  V sobotu jsme si užili první část oslav 5. výročí Evropského sboru solidarity – Zahradní slavnost.

  5 let Evropského sboru solidarity
  Oslavili jsme výročí programu, díky kterému u nás pravidelně působí zahraniční dobrovolníci. Představili jsme samotný program a jeho cíle, seznámili jsme vás s každodenní činností dobrovolníků a pomocí výstavy si připomněli dosavaní působení všech bývalých dobrovolníků v naší organizaci. Po celou dobu vás děním provázely naše dvě dobrovolnice Alex (Francie) a Hanna (Ukrajina). Zároveň dotazy zodpovídaly a zkušenosti sdílely tutorky z jednotlivých dobrovolnických pozic a koordinátorka dobrovolníků.

  Interkulturní vaření
  S oběma dobrovolnicemi jsme se hned z rána v kuchyni přenesli do různých koutů Evropy! Upekli jsme si křupavý francouzský Croque-monsieur, uvařili tradiční ukrajinské vareniky s bramborovou i tvarohou náplní a nechyběl ani poctivý český štrúdl.

  Záhon přátelství
  Společně s ukrajinskými maminkami, dětmi a mladežníky jsme vysadili Záhon přátelství, který pokvete v barvách ukrajinské vlajky. Maminky k nám chodí zejména právě za Hannou, která zde působí jako krásný spojovací prvek s kadaňskou ukrajinskou komunitou. Každý přidal ruku k dílu a zasadil svoji rostlinku. Teď už budeme jen napjatě čekat, než vykvetou.

  Arteterapie
  Dobrovolnice Hanna je vystudovaná psycholožka a jako další aktivitu si tak pro návštěvníky připravila arteterapeutickou techniku intuitivní malby s afirmacemi. O malování byl takový zájem, že se k Hanně všichni skoro ani nevešli.

  Děkujeme Dům zahraniční spolupráce – DZS za milou návštěvu naší gestorky. 🙂

  Fotogalerie & video & výstava.

  Spolufinancováno Evropskou unií.

             


  On Saturday, we enjoyed the first part of the celebrations of the 5th anniversary of the European Solidarity Corps – the Garden Party.

  5 years of the European Solidarity Corps
  We celebrated the anniversary of the program, thanks to which international volunteers regularly participate in our activities. We introduced the program itself and its goals, introduced the daily activities of volunteers and, through the exhibition, recalled the participation of all former volunteers in our organization. Our two volunteers, Alex (France) and Hanna (Ukraine), accompanied the visitors. At the same time, questions were answered and experiences were shared by tutors for volunteering positions and a volunteer coordinator.

  Intercultural cooking
  With both volunteers, we moved to different parts of Europe in the kitchen in the morning! We baked a crispy French Croque-monsieur, cooked traditional Ukrainian vareniks with potato and cottage filling and there was also a true Czech strudel.

  Mini garden of friendship
  Together with Ukrainian mothers, children and young people, we have planted a mini garden, which will bloom in the colors of the Ukrainian flag. The mothers come to us, especially to meet Hannah, who helps to connect with the Ukrainian community in Kadaň. Everyone added a hand to the work and planted their own plant. Now we’ll just wait for them to bloom.

  Art therapy
  Hanna is a graduate psychologist and as another activity for our visitors she prepared an art therapy technique – intuitive painting with affirmations. We are very happy that so many people very interested!

  Also we are sending big thanks to our National Agency – DZS for our gestor’s lovely visit. 🙂

  Photo gallery & video & exhibition.

  The event was co-funded by the EU.

             

  Pravé menu