„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Ukončení Studia pedagogiky volného času

  V únoru jsme otevřeli historicky první Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v Ústeckém kraji, do kterého se zapojilo 17 účastníků. Studium bylo akreditované MŠMT ČR podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v rozsahu 40 hodin.

  Účastníci získali teoretické poznatky z oblasti pedagogiky a psychologie. Vyzkoušeli si také spoustu aktivit, které budou moci zanést do své praxe. Závěrečnou práci odevzdalo 15 účastníků a ti se také dostavili 13. května k závěrečné zkoušce, u které všichni obstáli na výbornou.

  Výstupem studia je certifikát opravňující absolventy k práci ve střediscích volného času, v domovech dětí a mládeže a v dalších školských zařízeních zájmového vzdělávání, např. jako táboroví vedoucí aj. Cílem bylo rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které využijí při práci s dětmi v profesním či osobním životě.

  Studium vedla garantka a lektorka s mnohaletou praxí Bc. Vlastimila Faiferlíková, které moc děkujeme za výborné vedení a všem úspěšným absolventům gratulujeme.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

   

  Pravé menu