„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Workshop Dějiny propagandy

  Ve středu 24. května proběhl workshop na téma Dějiny propagandy s doktorem Mgr. Jiřím Vyčichlem, Ph.D. Jednalo se o první ze série workshopů pro veřejnost plánovaných v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Workshopu se bylo možné zúčastnit prezenčně nebo si následně nechat zaslat záznam.
  Účastníci si v úvodu nasdíleli, co pro ně osobně slovo propaganda znamená, co si pod tímto pojmem představí. Následně se již přednášející věnoval samotnému pojmu, jeho vzniku či rozdělení propagandy na tzv. bílou, šedu a černou. Dále bylo objasněno kde se propaganda objevuje a komu nejčastěji slouží. Z hlediska historie byly probrány samotné počátky, křesťanská dominance, období revolucí a sjednocování zemí v 18. a 19. století a samozřejmě válečná i meziválečná období a propaganda jako nástroj politiky. V závěru byl čas věnován také moderní éře a budoucímu směřování propagandy. Účastníci měli možnost hádat účel různých propagandistických kampaní, což se následně rozvolnilo v plodnou diskuzi.
  Děkujeme všem za účast.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

   

  Pravé menu