„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  O Francii a ESC na ZŠ a SŠ // About France and ESC at primary and high schools

  | 21. června 2022 | English version follows

  Pro 2. stupeň základních škol, střední školy či gymnázia jsou atraktivní přednášky o dobrovolnictví od našich zahraničních dobrovolníků Evropského sboru solidarity. Ti hovoří často na jazykových hodinách ve svém mateřském jazyce či v angličtině o tom, proč si vybrali dobrovolnictví v České republice, co jim to přináší a jak se k dobrovolnictví dostali. Vypráví také o své zemi a zda se dá připravit na dobrovolnictví v jiné části světa. Tyto přednášky jsou často ukončovány živou diskuzí. Vždy je také možnost domluvit tlumočení.

  Naše zahraniční dobrovolnice Alex s workshopy o dobrovolnictví v měsíci červnu navštívila 5. ZŠ v Kadani a ZŠ Prosetice u Teplic. Studenti ze SPŠS a OA v Kadani zavítali na tuto aktivitu k nám do organizace.  

  Je možné domluvit přednášku o dobrovolnictví jen v českém jazyce, kdy žáky a studenty seznámíme s pojmy dobrovolnictví, přijímající a vysílající organizace, zákonem o dobrovolnictví, seznámíme je s možnostmi dobrovolnictví v České republice a našem regionu i s možnostmi zahraničního dobrovolnictví. Ve skupinách se žáci či studenti zamyslí nad vlastními dobrovolnickými projekty, které následně zkonzultujeme a můžeme je účastníkům nebo škole pomoci realizovat.

              


  Presentations on home country and volunteering with our ESC volunteers are very attractive for primary schools, high schools and gymnasiums in our region. Volunteers often come to a language classes and speak in their mother tongue or in English about why they chose to  be volunteers in the Czech Republic, what it brings to them and how they got into the process. They also talk about their home country and whether he can prepare for volunteering in another part of the world.

  These lectures often end with a lively discussion. It is always possible to arrange simultanious translation. In June, our French volunteer Alex visited the 5th primary school in Kadaň and primary school in Prosetice near Teplice with workshops on volunteering. Students from Technical school of civil engineering and Business Academy in Kadaň visited our organization for this activity.

  It is possible to arrange a lecture on volunteering only in the Czech language, where we introduce the concept of volunteering, hosting and sending organizations, the volunteer law, possibilities of volunteering in the Czech Republic and abroad.

  Pravé menu