„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Café Lingua Francie // French National Day

  | 14. července 2022 | English version follows

  Ve čtvrtek 14. 7. jsme na akci Café Lingua oslavili národní den Francie. Dobrovolnice Alex pro nás připravila historické povídání o pádu Bastily a původu oslav. Pochutnali jsme si také na obložených bagetách typických pro její region a nechybělo tradiční Bordeau. Zorientovali jsme se ve slepé mapě, sdíleli zážitky z cest po Francii a porovnali společenské i politické rozdíly obou našich zemí. Alex u nás působí již 3 měsíce a svá vyprávění sdílí například i se žáky základních a středních škol po celém Ústeckém kraji.

              


  On Thursday, July 14, we celebrated France’s National Day at the Café Lingua event. Our volunteer Alex prepared for us a historical talk about the fall of the Bastille and the origin of the celebration. We also enjoyed baguettes typical for her region, Camembert and traditional Bordeaux. We tried to fill in a blind map, shared experiences from our travels in France and compared the social and political differences of our two countries. Alex has been working with us for 3 months and shares her stories with local community and also for example with students at schools throughout the Ústí Region.

  Pravé menu