„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Visegrad cooperation

  | 3. října 2022 | English version follows

  Na základě naší dosavadní činnosti týkající se osvěty ve směru aktivního občanství a participace jsme byli osloveni Polskou organizací Foundation for European Studies za účelem spolupráce na projektu v rámci států V4. Spolu s partnery ze Slovenska a Maďarska jsme požádali o grant financovaný Mezinárodním Visegrádským fondem, a to pro projekt s názvem “Activism has many faces” tedy Aktivismus má mnoho podob.

  Projekt je součástí Priority č. 7: Společenský rozvoj a jeho cílem je posílení participativní demokracie v členských státech V4 a podpora aktivního občanství. Projekt si také klade za cíl ukázat rozmanitost forem sociálního aktivismu v místních komunitách a diskutovat způsoby, jak se vypořádat s obtížemi týkajícími se tématu. 

  Žádost o financování nyní prochází schvalovacím řízením a pokud bude podpořena, realizace projektu začne v lednu roku 2023.

              


  Based on our previous activity related to education in the topics of active citizenship and participation, we were approached by the Polish organization Foundation for European Studies for the purpose of cooperation on a project within the V4 states. Together with partners from Slovakia and Hungary, we applied for a grant financed by the International Visegrad Fund, for a project called “Activism has many faces”. The project is part of Priority No. 7: Social Development and its goal is to strengthen participatory democracy in the V4 member states and support active citizenship. The project also aims to show the variety of forms of social activism in local communities and to discuss ways to deal with the difficulties regarding this topic. The application for funding is now in the approval process and, if supported, the implementation of the project will begin in January 2023.

  Pravé menu